Bio-Circle Sanitarije

Vrsta proizvoda
Visina [mm]
1190
1190
1190
1190
-
Širina [mm]
360
360
360
360
-