0800 - 68 00 

Ograničite odabir
(moguć je višestruki odabir)

Neto cijena

ograničiti

-
Materijal
Svojstvo
Vrsta znakova
 

Oznake za spašavanje

Pronađeno je 39 proizvoda
| | |
Izlaz u nuždi, dvostrani
plastika, pak. 10 kom.
Neto
od 1.945,- kn
Putovi za spašavanje
lijevo prema dolje, pak. 10 kom.
Neto
od 519,- kn
Putovi za spašavanje
lijevo prema gore, pak. 10 kom.
Neto
od 519,- kn
Put za spašavanje, dvostrani
plastika, pak. 10 kom.
Neto
od 1.945,- kn
Putovi za spašavanje
dolje, pak. 10 kom.
Neto
od 519,- kn
Putovi za spašavanje
desno prema dolje, pak. 10 kom.
Neto
od 519,- kn
Putovi za spašavanje
desno prema gore, pak. 10 kom.
Neto
od 519,- kn
Putovi za spašavanje
lijevo, samo u kombinaciji sa strelicom za označavanje smjera, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Putovi za spašavanje
desno, samo u kombinaciji sa strelicom za označavanje smjera, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Putovi za spašavanje
ravno, samo u kombinaciji s oznakom za spašavanje, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Putovi za spašavanje
ukoso, samo u kombinaciji s oznakom za spašavanje, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Putovi za spašavanje
lijevo, pak. 10 kom.
Neto
od 519,- kn
Putovi za spašavanje
desno, pak. 10 kom.
Neto
od 519,- kn
Oznaka za spašavanje
liječnik, pak. 10 kom.
Neto
od 295,- kn
Oznaka za spašavanje
naprava za ispiranje očiju, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Oznaka za spašavanje
automatizirani eksterni defibrilator, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Oznaka za spašavanje
ljestve za spašavanje, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Oznaka za spašavanje
sustav izlaza u nuždi, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Oznaka za spašavanje
sustav izlaza u nuždi kojemu se može pristupiti nakon razbijanja stakla, pak. 10 kom.
Neto
od 1.525,- kn
Oznaka za spašavanje
izlaz u nuždi, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Oznaka za spašavanje
izlaz u nuždi s ljestvama za spašavanje, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Oznaka za spašavanje
tuš za slučaj nužde, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Oznaka za spašavanje
gumb za zaustavljanje u nuždi, pak. 10 kom.
Neto
od 295,- kn
Oznaka za spašavanje
telefon za hitne pozive, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Oznaka za spašavanje
javna oprema za spašavanje, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Oznaka za spašavanje
izlaz za spašavanje, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Oznaka za spašavanje
osobe u invalidskim kolicima, u smjeru lijevo, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Oznaka za spašavanje
osobe u invalidskim kolicima, u smjeru desno, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Oznaka za spašavanje
čekić za slučaj nužde, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Neto
od 459,- kn
Oznaka za spašavanje
zborno mjesto, privremeno mjesto za evakuaciju
Neto
od 459,- kn
Oznaka za spašavanje
voda za piće, pak. 10 kom.
Neto
od 295,- kn
Oznaka za spašavanje
vrata se otvaraju pritiskom na lijevoj strani, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Oznaka za spašavanje
vrata se otvaraju pritiskom na desnoj strani, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Oznaka za spašavanje
za otvaranje okretati suprotno smjeru kazaljke na satu, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Oznaka za spašavanje
za otvaranje okretati u smjeru kazaljke na satu, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Oznaka za spašavanje
prva pomoć, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Oznaka za spašavanje
nosilo za bolesnike, pak. 10 kom.
Neto
od 289,- kn
Putovi za spašavanje
gore, pak. 10 kom.
Neto
od 519,- kn
Savjetnik za kupnju za kategoriju Oznake za spašavanje
Pronađeno je 39 proizvoda
Usporedba proizvoda