0800 - 68 00 

Odabir marke

Ograničite odabir
(moguć je višestruki odabir)

Neto cijena

ograničiti

-
Marka
Boja
Dužina
Poprečni presjek
Profil
Širina
Visina
Vrsta pričvršćivanja
 

Profili za zaštitu rubova

Pronađeno je 52 proizvoda
| | |
SHG - Knuffi® zaštitni profili
tip S, komad od 1 m dužine 1000 mm
Neto
od 1.025,- kn
SHG - Zaštita kutova Knuffi®
tip S, komad od 500 mm
Neto
od 559,- kn
SHG - Knuffi® zaštitni profili
tip C+, komad od 500 mm
Neto
od 649,- kn
Zaštita od sudara
od recikliranog kaučuka
Neto
od 1.325,- kn
SHG - Zaštita kutova Knuffi®
tip H+, komad od 500 mm
Neto
od 569,- kn
SHG - Zaštita kutova Knuffi®
tip A+, komad od 500 mm
Neto
od 649,- kn
Neto
od 339,- kn
Neto
od 1.745,- kn
SHG - Knuffi® zaštitni profili
tip D, individualno rezanje, po dužnom metru
Neto
od 369,- kn
Neto
od 319,- kn
Neto
od 259,- kn
Neto
od 649,- kn
Neto
od 1.595,- kn
Neto
od 1.175,- kn
SHG - Knuffi® zaštitni profili
tip C, individualno rezanje, po dužnom metru
Neto
od 339,- kn
SHG - Knuffi® zaštitni profili
tip CC, individualno rezanje, po dužnom metru
Neto
od 275,- kn
Neto
od 265,- kn
Neto
od 649,- kn
Neto
od 289,- kn
Neto
od 359,- kn
Neto
od 589,- kn
Neto
od 1.445,- kn
SHG - Zaštita kutova Knuffi®
tip AA, 1 rola po 5 m
Neto
od 1.275,- kn
Neto
od 1.725,- kn
SHG - Zaštita kutova Knuffi®
tip AA, individualno rezanje, po dužnom metru
Neto
od 289,- kn
SHG - Zaštita kutova Knuffi®
tip E, individualno rezanje, po dužnom metru
Neto
od 319,- kn
SHG - Zaštita kutova Knuffi®
tip H, individualno rezanje, po dužnom metru
Neto
od 379,- kn
Neto
od 249,- kn
Neto
od 289,- kn
Neto
od 1.175,- kn
Neto
od 1.445,- kn
SHG - Knuffi® zaštitni profili
tip BB, individualno rezanje, po dužnom metru
Neto
od 265,- kn
SHG - Knuffi® zaštitni profili
tip G, individualno rezanje, po dužnom metru
Neto
od 309,- kn
SHG - Knuffi® zaštita cijevi
tip R50, komad od 1 m
Neto
od 589,- kn
SHG - Zaštita kutova Knuffi®
tip A, individualno rezanje, po dužnom metru
Neto
od 319,- kn
SHG - Knuffi® zaštita cijevi
tip R30, individualno rezanje, po dužnom metru
Neto
od 589,- kn
SHG - Zaštitni kut Knuffi®
tip A, 2D, pak. 4 kom.
Neto
od 719,- kn
SHG - Zaštitni kut Knuffi®
tip E, 2D, pak. 4 kom.
Neto
od 719,- kn
SHG - Zaštitni kut Knuffi®
tip H, 2D, pak. 4 kom.
Neto
od 1.025,- kn
SHG - Knuffi® zaštita cijevi
tip R30, komad od 1 m
Neto
od 559,- kn
SHG - Knuffi® zaštita cijevi
tip R30, 1 rola po 5 m
Neto
od 2.490,- kn
Neto
od 289,- kn
Neto
od 1.445,- kn
Neto
od 259,- kn
Neto
od 1.295,- kn
SHG - Knuffi® zaštitni profili
tip B, individualno rezanje, po dužnom metru
Neto
od 279,- kn
Neto
od 319,- kn
Neto
od 1.525,- kn
Pronađeno je 52 proizvoda
Usporedba proizvoda