0800 - 68 00 

Odabir marke

Ograničite odabir
(moguć je višestruki odabir)

Neto cijena

ograničiti

-
Marka
Izvedba priključka
Izvedba pumpe
Količina potiskivanja
Materijal pumpe
Za medije
 

Pumpe

Kod postupanja opasnim tvarima potrebna je kako za ljude tako i za okoliš posebna obazrivost. To vrijedi kako za pražnjenje i prelijevanje tako i za punjenje tekućina kao što su kemikalije, kiseline ili lužine. Takve poslove uvijek provode stručnjaci – na primjer naše posebne pumpe koje pružaju najveću moguću sigurnost kod radova s opasnim tekućinama.
Pronađeno je 41 proizvoda
| | |
Lutz - Pumpa za kontejner, električna
za koncentrirane kiseline i lužine, komplet
Neto
20.240,- kn
Lutz - Pumpa za kontejner, električna
za koncentrirane kiseline i lužine
Neto
14.130,- kn
Neto
9.695,- kn
Neto
10.360,- kn
Lutz - Pumpa za bačve, električna
za koncentrirane kiseline i lužine, komplet
Neto
19.570,- kn
Neto
9.620,- kn
Lutz - Pumpa za bačve, električna
za otapala, zaštita od eksplozije, komplet
Neto
22.050,- kn
Lutz - Pumpa za bačve, električna
za otapala, zaštita od eksplozije, pražnjenje ostataka, komplet
Neto
24.310,- kn
Lutz - Pumpa za bačve, električna
za mineralno ulje, komplet
Neto
9.470,- kn
Neto
10.030,- kn
CEMO - Brojač protoka
za električnu pumpu 12 V i 24 V, 40 l/min
Neto
2.090,- kn
Brojač za dizelski spremnik CUBE
3-znamenkasti prikaz spremnika
Neto
1.880,- kn
Brojač količine protoka, digitalni
za dizelsko i loživo ulje
Neto
1.715,- kn
Ručna pumpa
količina potiskivanja 0,30 l/podizaju
Neto
1.700,- kn
Okretna klipna pumpa
za tekućine koje posjeduju mogućnost samostalnog podmazivanja na bazi mineralnog ulja
Neto
1.475,- kn
Okretna klipna pumpa
za loživa ulja i dizel
Neto
2.300,- kn
Okretna klipna pumpa
za slabe kemikalije, kiseline, lužine
Neto
4.565,- kn
Neto
7.845,- kn
Lutz - Pumpa za bačve, električna
za otapala, zaštita od eksplozije
Neto
17.060,- kn
Lutz - Pumpa za bačve, električna
za otapala, zaštita od eksplozije, pražnjenje ostataka
Neto
19.350,- kn
Pumpa za male posude
PP ručna pumpa
Neto
799,- kn
Pumpa za male posude
PP nožna pumpa
Neto
1.020,- kn
Pumpa za male posude
PVDF ručna pumpa
Neto
1.355,- kn
Pumpa za male posude
ručna pumpa od nehrđajućeg čelika
Neto
1.345,- kn
Lutz - Pumpa za bačve, električna
za koncentrirane kiseline i lužine
Neto
13.430,- kn
Neto
8.400,- kn
Lutz - Pneumatska pumpa s dvostrukom membranom
za tekućine na bazi vode, sredstva za podmazivanje i mineralna ulja
Neto
od 3.400,- kn
Lutz - Pneumatska pumpa s dvostrukom membranom
za korozivne tekućine, anorganske kiseline, lužine, otopine platirane kupelji
Neto
od 4.675,- kn
Neto
od 4.590,- kn
Brojač protoka za električnu pumpu za bačve
brojač količine protoka PP, područje mjerenja 5 - 90 l/min
Neto
4.590,- kn
Brojač količine protoka PP
mjerno područje 5 do 90 l/min
Neto
4.590,- kn
Ručna klipna pumpa
za ulje i dizel
Neto
712,- kn
Pronađeno je 41 proizvoda
Snažne pumpe za sve vrste tekućina
Pumpe iz naše online trgovine omogućuju sigurno rukovanje opasnim tvarima. Ovi uređaji služe za sigurno pretakanje raznih vrsta tekućina kao što su dizel ili benzin, ali i brojne vrste kemikalija, kiselina i lužina. Pumpe su posebno korisne i važne za očuvanje sigurnosti pri radu u industriji ili raznim pogonima u kojima se koriste opasne tvari. Prelijevanje i dolijevanje tekućine sigurno je jer osoba koja provodi prelijevanje ne dolazi u kontakt s tekućinom. U našem savjetniku za kupovinu možete pronaći informacije o ispravnom i sigurnom punjenju ručnim pumpama.

Ručna ili električna pumpa
Uz jednostavne ručne pumpi, u našoj internetskoj trgovini možete pronaći sve vrste pumpi i pronaći onu koja je pogodnija za Vaše potrebe – od nožne pumpe do električne pumpe za bačve. Kod rada s ručnim i nožnim pumpama tekućina se potiskuje pritiskanjem ručnog klipa, odn. nožne papučice, pri čemu se stvara predtlak u unutrašnjosti spremnika koji potiskuje tekućinu prema gore. Kod električnih pumpi taj se postupak provodi pomoću motora. Tako se pomoću električnih pumpi mogu preliti i veće količine. Različite raspoložive pumpe tvrtke KAISER+KRAFT mogu se sigurno i nepropusno montirati na razne veličine otvora zahvaljujući njihovim svojstvima. Primjenom raznih pumpi kao što su pumpe za bačve ili za potiskivanje otapala olakšan je postupak rukovanja bačvama. To je posebno praktično ako se iz bačve ne treba isprazniti kompletan sadržaj već samo jedan dio. Pumpe za otapala, pumpe za bačve ili pumpe za kontejnere mogu potiskivati razne vrste tekućina. A i dubina uranjanja varira i može se prilagoditi Vašim potrebama. Brojač količine protoka ugrađen na pumpu omogućuje kontrolu pražnjenja. Kod nekih pumpi također postoji mogućnost odabira između potiskivanja unaprijed ili unatrag. K tomu se kod odgovarajuće dubine uranjanja može provesti i potpuno pražnjenje bez ikakvih ostataka.
Usporedba proizvoda