Oznake za upozorenje

Pomoću znakova upozorenja upozorite svoje djelatnike na moguće opasnosti u određenim područjima. Pritom je važno da je crni natpis na žutoj pozadini, što vrijedi u cijelom svijetu. Tako ćete optimalno osigurati svoj pogon i izbjeći nesreće na radu.

Vaši filtri
Vrsta proizvoda
Materijal
Svojstvo
Relevantno
Količina proizvoda: 40

Znakovi upozorenja: prepoznajte opasnost, postupite sigurnoČak ni najiskusniji djelatnici ne poznaju sve izvore opasnosti u području pogona. Čak i neiskusni posjetitelji trebali bi znati na što mogu računati prolazeći kroz pogon. Ove informacije pružaju znakovi upozorenja koji jasno upućuju na opasnost i potiču na sigurno postupanje.Koje odredbe postoje za znakove upozorenje?Znakovi upozorenja kao potkategorija sigurnosnih znakova nedavno su revidirani i standardizirani. Opći i međunarodno razumljivi simboli i boje također su ažurirani. Znakovi upozorenja moraju u skladu s normom DIN EN ISO 7010 biti trokutastog oblika i prikazivati crni natpis na signalno žutoj (RAL 1003) pozadinskoj boji.Možete se, među ostalim, koristiti sljedećim dokumentima kao smjernicama za postavljanje i raspodjelu znakova u pogonu:


  • Tehnička pravila za radna mjesta ASR A1.3 »Sigurnosni znakovi i znakovi za zaštitu zdravlja«

  • Informacije njemačkog Obveznog osiguranja od nezgoda (DGUV) 211-041 »Sigurnosni znakovi i znakovi za zaštitu zdravlja«


Pri postavljanju važno je pridržavati se potrebnih daljina raspoznavanja za različite oznake / veličine oznaka.Na koje opasnosti upozoravaju znakovi upozorenja?Žuti trokuti upozoravaju osobe na moguće opasnosti za zdravlje i sigurnost u određenom prostoru. Pritom ovi znakovi ne prenose nikakve izričite zabrane ili upute za postupanje, već potiču na određeno ponašanje.To se, na primjer, odnosi na sezonske opasnosti od lavina na krovu ili čak nepredvidivih bikova na pašnjaku. Češće se pojavljuju znakovi upozorenja na opasnost od prignječenja na strojevima ili prisutnost jake struje ili optičkih zračenja.S čime bi se znakovi upozorenja trebali kombinirati?Sigurnosne oznake u pogonu slijede jasnu smjernicu: ne smije postojati sumnja o tome što se u određenom području mora učiniti odnosno što se ne smije učiniti. Stoga se znakovi upozorenja često kombiniraju s odgovarajućim znakovima za obvezno postupanje i znakovima zabrane.Sa znakom upozorenja na padajuće ili lebdeće terete ima smisla kombinirati znak za obvezno postupanje kojim se upućuje na obavezno nošenje zaštite za glavu. U iznimno opasnim područjima potrebne su odgovarajuće zabrane pristupanja određenom području. Međutim, morate voditi računa o tome da se svakim znakom konkretiziraju upute za postupanje i da je on stoga neophodan. Suvišnim ili čak oprečnim znakovima ugrožava se valjanost, čime isprva jasno upozorenje gubi na značenju ili se može pogrešno protumačiti.