Oznake za opasnu robu

Za skladištenje i transport opasnih tvari potrebne su oznake za opasne tvari. Ovdje ćete pronaći sve oznake za Vaše spremnike, ormare i transportna sredstva.

Oznake za opasne tvari: nova jednoznačnostPred samo nekoliko godina oznake za opasne tvari bile su zbunjujuće. Postojale su nacionalne osobitosti i različiti znakovi upozorenja za transport i rukovanje opasnim tvarima. To je postala stvar prošlosti s novim oznakama za opasne tvari. Sada je upozorenje univerzalno razumljivo, postupanje pri rukovanju je jasno i sigurnost u pogonu je povećana.Koje smjernice vrijede za oznake za opasne tvari?Globalno usklađenim sustavom (GHS) za klasificiranje i označavanje kemikalija određen je globalno važeći set oznaka za transport, skladištenje opasnih tvari i rukovanje opasnim tvarima.Ovim se sustavom znatno olakšala podjela opasnih tvari, pojednostavnila klasifikacija i time označavanje učinilo jasnijim. Tako primjerice na sigurnosnom i transportnom spremniku više nema oprečnih ili suvišnih oznaka za opasne tvari, kao što se prije znalo događati.U načelu su uvjeti za sigurno označavanje u pogonu ostali jednaki. Stoga biste se trebali pridržavati, na primjer, Tehničkih pravila za radna mjesta ASR A1.3 »Sigurnosni znakovi i znakovi za zaštitu zdravlja« i informacija njemačkog Obveznog osiguranja od nezgoda (DGUV) 211-041 »Sigurnosni znakovi i znakovi za zaštitu zdravlja«.Također se isplati pogledati naš savjetnik Daljine raspoznavanja. U njemu je navedeno kojih se dimenzija i položaja treba pridržavati za sigurnosne znakove i oznake.Koje oznake za opasne tvari postoje i koje su nove?Napravljena je podjela u ukupno 28 razreda opasnosti, od kojih 16 upućuje na fizikalno-kemijske, dva na ekološke i deset na zdravstvene aspekte. Ovim razredima dodijeljeno je ukupno devet različitih simbola. Nove oznake za opasne tvari pritom nadopunjuju već poznate piktograme o opasnosti za okoliš i akutnoj toksičnosti te o opasnosti od eksplozije i požara:  • Uskličnik (GHS07) upotrebljava se za nadražujuće tvari i tvari opasne za zdravlje

  • Plinska boca (GHS04) upotrebljava se za plinove pod tlakom

  • Opasnost za zdravlje (GHS08) upotrebljava se za razne štetne učinke i učinke opasne za zdravlje


Zašto su oznake za opasne tvari toliko važne?Ormari za opasne tvari, spremnici i druga sredstva za transport i skladištenje koji se moraju upotrebljavati za određene tvari nisu uzalud označeni brojnim upozorenjima: nepromišljeno rukovanje njima može postati vrlo opasno.Ove oznake ne samo da svojim bojama i univerzalnom razumljivošću navode djelatnike na pridržavanje određenih mjera sigurnosti, nego su u slučaju nužde i zaštita iz aspekta osiguranja i pravnih posljedica. Osim toga, u slučaju nezgoda odmah se mogu poduzeti odgovarajuće protumjere ako je jasno klasificirana vrsta opasnosti povezana s određenom tvari.Osim ovih važnih oznaka nudimo Vam naravno i sve ostale proizvode za sigurno rukovanje bačvama, postupanje s opasnim tvarima i sigurnost na radu. Obratite nam se.