Teretne prečke

Teret je manji od pripadajuće utovarne površine na Vašem teretnom vozilu? Nema problema – jer uz prečke za poprečno stabiliziranje i šipke za stabiliziranje možete vrlo jednostavno smanjiti svoju utovarnu površinu. Tako će za vrijeme transporta sve ostati na svojem mjestu!

Prečke za poprečno stabiliziranje i šipke za stabiliziranje – za sigurnu utovarnu površinu po mjeriKod osiguranja tereta postoji jedno jednostavno pravilo: što je utovarna površina više popunjena, to bolje. Palete i kartonske kutije tada su čvrsto pričvršćene tijekom transporta i međusobno se osiguravaju od pada ili pomicanja. Ali ako je količina koju transportirate manja od površine, to se ne događa. Osim ako koristite prečke za poprečno stabiliziranje i šipke za stabiliziranje.Što rade prečke za poprečno stabiliziranje i šipke za stabiliziranje?Prečke za poprečno stabiliziranje i šipke za stabiliziranje slične su fleksibilnim zidnim elementima koji po potrebi smanjuju utovarnu površinu u teretnom vozilu. Tako ćete teret moći čvrsto osigurati na ograničenom prostoru i upotrebu skupih sustava za osiguravanje svest ćete na najmanju moguću mjeru. Šipke i prečke se kao pričvrsna međustijenka mogu postaviti na manjoj ili većoj udaljenosti te dijele utovarnu površinu po uzdužnoj i poprečnoj osi ili čak po horizontali.Koji je sustav onaj pravi?Prednost fiksno instaliranih sustava za šipke za stabiliziranje je u tome što osiguravanje tereta traje samo nekoliko sekundi i može se izvršiti s praktički milimetarskom preciznošću. Pričvrsna međustijenka izdržat će velika opterećenja i pobrinut će se za optimalnu raspodjelu šipki u utovarnom prostoru.Prečke za poprečno stabiliziranje fleksibilne su i mogu se postavljati na različite visine i položaje. Zbog svoje male nosivosti posebno su prikladne za transportere sa sandukom s manjom količinom odnosno težinom tereta.Materijal nije važan samo u pogledu nosivosti, nego je važna i vrsta transportirane robe. Šipke za stabiliziranje i prečke za poprečno stabiliziranje za transport prehrambenih proizvoda – i hlađenih – tako moraju biti u potpunosti izrađene od nehrđajućeg čelika.Kao i za svaki drugi aspekt osiguranja tereta, i po pitanju pričvrsne međustijenke mjerodavna je smjernica VDI 2700 koja govori o vrsti i konstrukciji odgovarajućeg proizvoda. Prometnopravne osnove daje njemački Zakon o cestovnom prometu. I ovdje je vozač vozila prva odgovorna osoba za ispravno osiguranje tereta prečkama za poprečno stabiliziranje i šipkama za stabiliziranje. Provjera prije početka vožnje neizostavna je!