Povratak
Savjetnik za proizvode Pogon

Vage s platformom i mogućnošću baždarenja

Informacije o baždarenju vaga

Baždarenje

Baždarenje vage je ispitivanje mjernog uređaja koje je propisao zakonodavac uz poštivanje svih pravnih propisa koji se odnose na baždarenje, posebice rokova i granica za pogreške u baždarenju. Njemački Zakon o baždarenju služi za opću zaštitu potrošača i pretežito stupa na snagu u »poslovnom prometu« i medicini.

Prvo baždarenje

Vage koje podliježu obvezi baždarenja prije prvog stavljanja u pogon treba podvrgnuti prvom baždarenju (postupak ocjenjivanja sukladnosti). Za baždarenje nam je potrebno kompletno mjesto postavljanja vage. Naknadno baždarenje više nije moguće.

Naknadno baždarenje

Baždarene vage treba dodatno baždariti po isteku valjanosti baždarenja. Rok trajanja baždarenja za vage < 3000 kg u pravilu iznosi 2 godine (klasa baždarenja I, II, III).

Prema EU Direktivi 2009/23 EZ, vage treba službeno baždariti ako se koriste na sljedeće načine:

  • u poslovnom prometu (ako se cijena neke robe utvrđuje vaganjem)
  • u izradi lijekova (primjerice u ljekarnama) te u analizama u medicinskim i farmaceutskim laboratorijima
  • u izradi gotovih ambalaža
  • u službene svrhe (utvrđivanje pristojbi, carina, kazni (kod eksperata te prilikom vještačenja za sudove)


Nakon svakog izvršenog baždarenja na vagu se stavlja pečat za baždarenje. Time se potvrđuje točnost u okviru dopuštenih tolerancija za baždarenje.

Naše najbolje kategorije iz ovog savjetnika