Ambalaže za fiksiranje, ambalaže od reljefne pjene