Povratak
Savjetnik za proizvode – okoliš

Skladištenje zapaljivih tekućina u sigurnosnim ormarima

-

Opće pravne osnove i definicije

Pri tome vrijedi sljedeća definicija za skladištenje opasnih tvari:

Opasne tvari moraju se čuvati ili skladištiti na način da ne ugrožavaju zdravlje ljudi ili okoliš. Zloupotreba ili zlouporaba mora se spriječiti. Zabranjeno je skladištenje opasnih tvari u spremnicima za hranu. Skladištenje je čuvanje opasnih tvari za kasniju uporabu i predaju drugima.

Uključuje i pripremanje npr. za prijevoz ili istovar ako se to ne dogodi unutar 24 sata od početka ili sljedećeg radnog dana. Ako je taj radni dan subota, rok završava na kraju sljedećeg radnog dana.

Skladištenje u sigurnosnim ormarima i mjere za zaštitu od eksplozije

Prednosti korištenja sigurnosnih ormara tipa 90 prema EN 14470-1 za skladištenje zapaljivih tekućina u radnim prostorijama su jasne:

 • Ispunjavanje osnovnih zahtjeva zaštite od požara i eksplozije
 • Brzo i učinkovito skladištenje opasnih tvari u sigurnosnim ormarićima nakon kraja rada
 • Smanjivanje na minimum nezaštićenog skladištenja opasnih materijala na radnom mjestu
 • Smanjivanje internog prijevoza opasnih tvari i s njim povezanih rizika
 • Fleksibilnost skladišnih mjesta
 • Skladišni prostori se mogu učinkovitije koristiti

Napomena: Nakon konzultacije s lokalnom vatrogasnom postrojbom, sigurnosni ormari za skladištenje mogu se postaviti i u hodnicima ako to ne ograničava širinu puta za evakuaciju.

Sigurnosni ormari sa i bez tehničke ventilacije

Sigurnosni ormari uvijek trebaju biti opremljeni tehničkom ventilacijom. To se može realizirati na jedan od sljedećih načina:

 • Priključak na već postojeći ventilacijski sustav
 • Zaseban ventilator s odgovarajućim vodom za odzračivanje
 • Priključak za ventilaciju instaliran na sigurnosnom ormaru s odgovarajućim vodom za odzračivanje
 • Priključak nastavka s filtrom za cirkulirajući zrak po principu adsorpcije

U tim slučajevima ne postoji raspodjela Ex zona oko ormara.

Nastavak s filtrom za cirkulirajući zrak

Pri korištenju nastavaka s filtrom za cirkulirajući zrak, praktični testovi su pokazali da se požari u adsorpcijskim filtrima – poznati iz velikih industrijskih postrojenja – ne mogu pojaviti pri radu sigurnosnih ormara ako je nastavak s filtrom za cirkulirajući zrak na sigurnosnom ormariću opremljen kontinuirano aktivnim zaštitnim uređajem. Ako se tehnička ventilacija ne može koristiti, sigurnosni ormar za skladištenje može se koristiti i bez tehničke ventilacije. U tom slučaju mora se napraviti klasifikacija zona.

Sigurnosni ormari u skladu s DIN EN 14470-1

DIN EN 14470-1 – bitni zahtjevi

Sigurnosni zahtjevi

 • Minimiziranje rizika od požara povezanog sa skladištenjem zapaljivih materijala i zaštita sadržaja ormarića u slučaju požara kroz poznato (provjereno) vremensko razdoblje.
 • Smanjivanje ispuštanja pare u radno okruženje.
 • Sprečavanje mogućih propuštanja unutar ormarića.
 • Vatrogasci su prvi put definirani i kao izričiti cilj zaštite. Standard zahtijeva dovoljno vremena da se osoblje evakuira iz radnog područja i dovoljno vremena da vatrogasci uđu u zgradu prije nego što nekontrolirani požar nastane zbog uskladištenih zapaljivih materijala.


Otpornost na vatru

 • Ispitano u komori za paljenje kao jedan, samostojeći ormar.
 • Cijeli ormar mora biti izložen istim uvjetima topline.
 • Zapaljenje prema standardnoj temperaturnoj krivulji EN 1363-1 (5.1.1).
 • Porast temperature se mjeri u ormaru (13 mjernih točaka na površinama i u zraku).
 • Ormar se tada klasificira kao tip 15, 30, 60 ili 90.


Vrata

 • Moraju se potpuno zatvoriti iz bilo kojeg položaja (vrijeme zatvaranja maks. 20 s).
 • Ugrađeni sustavi zadržavanja otvorenih vrata moraju aktivirati zadržana vrata na temperaturi od 50 °C (+0/–10 °C).


Ventilacija

 • Otvori za dovod i odvod zraka su propisani.
 • Ventilacijski otvori moraju se automatski zatvarati pri temperaturi od 70 °C (±10 °C).


Police i ladice

 • Police i ladice moraju moći podnijeti opterećenje koje je odredio proizvođač za vrijeme trajanja požara.


Podno prihvatno korito

 • Podno prihvatno korito nakon požara mora zadržati funkcionalnost.
 • Vizualno ispitivanje (punjenje podnog prihvatnog korita vodom).


Informacije koje treba dostaviti

 • Uputa za uporabu s podacima o maksimalnom opterećenju polica i ladica u ormaru, volumenu podnog prihvatnog korita, preporukama za ispitivanje i održavanje, proizvođačevom izjavom o sukladnosti ili izjavama o sukladnosti ovlaštene ustanove za ispitivanje materijala.


Oznake i natpisi

 • Napomena: Vrata nakon uporabe treba držati zatvorenima.
 • Upozoravajući simboli ƒ»Caution: risk of fire« i »Fire: open light and smoking forbidden« u skladu s ISO 3864.
 • Vatrootpornost u minutama u skladu s DIN EN 14470-1.
 • Naziv i/ili zaštitni znak proizvođača.
 • Broj modela i godina proizvodnje.