KAISER+KRAFT kvíz

RJEŠENJA

1.) ŠTA ZNAČI OVAJ ZNAK?

S - Oprez, boca za plin

KAISER+KRAFT KVIZ - RJEŠENJA pha

2.) KOJA JE BOJA ZA NAREDBENI ZNAK?

A - Plava

KAISER+KRAFT KVIZ - RJEŠENJA pha

3.) ŠTO OD OVIH ZNAKOVA ZNAČI "UPOZORENJE O AUTOMATSKOM POKRETANJU"?

F

KAISER+KRAFT KVIZ - RJEŠENJA pha

4.) ŠTO ZNAČI KRATICA "GHS" U OZNAKAMA OPASNE ROBE?

E - Globalno usklađeni sustav

KAISER+KRAFT KVIZ - RJEŠENJA pha

5.) DOMAĆI ŠPAGETI BEZ GLUTENA

T - Koristite zaštitu očiju

KAISER+KRAFT KVIZ - RJEŠENJA pha

6.) KOJA OD OVIH TVRDNJI JE ISTINITA?

Y - Znakovi upozorenja moraju biti trokutasti i imati crno slovo na pozadini signala u žutoj boji (RAL 1003).

KAISER+KRAFT KVIZ - RJEŠENJA pha

RJEŠENJE:

SIGURNOST