Kimberly-Clark Sanitarije

Vrsta proizvoda
Visina [mm]
180
180
374
374
-
Širina [mm]
116
116
464
464
-
Relevantno
Količina proizvoda: 13