eurokraft basic Prihvatna korita

Vrsta proizvoda
Visina [mm]
35
35
1083
1083
-
Širina [mm]
355
355
1460
1460
-
Relevantno
Količina proizvoda: 37