0800 - 68 00       servis@kaiserkraft.hr
  Ispis stranice

Informacije o propisnom skladištenju opasnih tvari

U niže navedenim informacijama dajemo Vam kratak pregled aktualnih propisa i smjernica za skladištenje zapaljivih tekućina i tekućina koje ugrožavaju vode u skladu sa zakonom.

Na ovaj ćete način propisno skladištiti zapaljive tekućine i tekućine koje ugrožavaju vode:

Poštujte specifične lokalne propise, odredbe i zakone u pogledu dozvola, propisanog prihvatnog volumena itd. koje općenito vrijede za Vas.

Postavljanje i skladištenje prihvatnih korita

Radi zaštite podzemnih voda, spremnici u kojima se čuvaju zapaljive tekućine koje ugrožavaju vode moraju biti osigurani odgovarajućim prihvatnim koritima.
Prihvatna se korita smiju postavljati samo na ravne površine zaštićene od kiše. Prema njemačkim propisima i zakonima prihvatno korito mora moći prihvatiti sadržaj najveće posude, a najmanje 10% uskladištene količine.

Primjer
Skladištenje 2 bačvi volumena 200 l
  • ukupna uskladištena količina = 400 l, od toga 10% = 40 l
  • najveća posuda = 200 l
Potrebni volumen korita = 200 l
Pozor!
U područjima zaštite vode (ako je skladištenje dopušteno) mora se moći zadržati cjelokupna uskladištena količina (100%).

Čelična prihvatna korita za skladištenje zapaljivih tekućina kategorija opasnosti 1 – 3 kao i tekućina koje ugrožavaju vode kategorija opasnosti 1 – 4.

PE prihvatna korita za skladištenje tekućina koje ugrožavaju vode kategorija opasnosti 1 – 4. U Njemačkoj nisu dopuštena za skladištenje zapaljivih medija.

Postojanost materijala

Otpornost na koroziju korištenih materijala te njihova kompatibilnost s uskladištenim tvarima mora se osigurati i dokazati. Za to je odgovoran korisnik. Uvijek obratite pozornost na preglede postojanosti i listove s podacima o opasnim tvarima za medije koji se skladište.

Savjet
Ako se iz pregleda postojanosti ne mogu izvući podaci, materijal najčešće može odgovarati materijalu spremnika za skladištenje.

Klasifikacija / označavanje tekućina koje ugrožavaju vode

Simboli opasnosti za tekućine koje ugrožavaju vode

DO SADA prema njemačkom Zakonu o gospodarenju vodama WHG (do 30.11.2010.)

Klasifikacija Simbol opasnosti R oznake Kategorija opasnosti
vrlo štetno za vode - WGK 3
štetno za vode R 50, R 50/53, R 51/53 WGK 2
slabo štetno za vode R 52/53, R 53 WGK 1
NOVO prema GHS / REACH (primjena od 01.12.2010.)

Klasifikacija Simbol opasnosti H oznake Kategorija opasnosti
vrlo otrovno za vodeni okoliš H 400 GHS kategorija 1
vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima H 410 GHS kategorija 1
vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima H 411 GHS kategorija 2
vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima H 412 GHS kategorija 3
vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima H 413 GHS kategorija 4

Klasifikacija / označavanje zapaljivih tekućina

Simboli opasnosti za zapaljive tekućine

DO SADA prema Uredbi o opasnim tvarima – GefstoffV (do 30.11.2010.)

Klasifikacija Simbol opasnosti Kriteriji R oznake
vrlo zapaljivo plamište < 0 °C vrelište < 35 °C R 12
lako zapaljivo plamište < 21 °C R 11, R 15, R 17
zapaljivo   plamište > 21 °C < 35 °C R 10
NOVO prema GHS / REACH (primjena od 01.12.2010.)

Klasifikacija Simbol opasnosti Kriteriji H oznake Kategorija opasnosti
vrlo lako zapaljivo plamište < 23 °C vrelište < 35 °C H 224 GHS kategorija 1
lako zapaljivo plamište < 23 °C vrelište > 35 °C H 225 GHS kategorija 2
zapaljivo plamište > 23 °C < 60 °C H 226 GHS kategorija 3

Drugi simboli opasnih tvari prema GHS


Nagrizajuće C

Otrovno T
Vrlo otrovno T+
Sve informacije vrijede isključivo za Njemačku i ne smatraju se potpunima ni obvezujućima. Načelno obratite pozornost na propise koji vrijede za Vašu zemlju. Detaljnije informacije možete dobiti kod nadležnog tijela.

Upute za skladištenje opasnih tvari

Kako bismo Vam olakšali odabir pravog proizvoda za skladištenje opasnih tvari, kod određenih smo proizvoda integrirali upute za skladištenje opasnih tvari:

U pogledu dopuštene prikladnosti i postojanosti, simboli za opasne tvari primarno su prikazani uz medije koje treba skladištiti (te simbole možete pronaći i na posudama s opasnim tvarima).

U pogledu dozvola prikazan je logotip odgovarajućeg ispitnog certifikata.

Dozvole


Izjava o sukladnosti (ÜHP) prema listi izvedbenih propisa A, 1. dio, DIBt, Berlin

Dozvola za primjenu općih tehnika i proizvoda u građevini instituta DIBt, Berlin

Ispitni certifikati iz SAD-a

Factory Mutual (neovisna agencija za ispitivanje)
Occupational Safety & Health Agency National Fire Protection Agency
Environmental Protection-Agency
Uniform Fire Code

Objašnjenje pojmova i kratica koje se koriste u katalogu

ADR / RID
Propisi o međunarodnom cestovnom i željezničkom transportu opasnih tvari
BetrSichV
Uredba o sigurnosti na radu
DIBt
Deutsches Institut für Bautechnik
GGVSEB
Propisi o cestovnom, željezničkom i riječnom transportu opasnih tvari
GHS
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Jedinstveni globalni sustav klasifikacije i označavanja kemikalija (tvari i smjesa).
IBC / KTC
Intermediate Bulk-Container / kockasta cisterna
Međunarodno odobrena velika ambalaža za opasne tekućine.
StawaR
Smjernica o čeličnim koritima do 1000 l
TRbF
Tehnička pravila za zapaljive tekućine
TRG
Tehnička pravila za komprimirane plinove
ADR / RID
Propisi o međunarodnom cestovnom i željezničkom transportu opasnih tvari
ÜHP
Proizvođačeva izjava o sukladnosti nakon ispitivanja proizvoda u priznatoj ustanovi
Naši TOP proizvodi iz ovog savjetnika
Komplet za označavanje bojom
uređaj za označavanje, 2 limenke s bojom, uzica za označavanje, kreda
Neto
1.795,- kn
Boja za označavanje
sadržaj 750 ml, pak. 6 limenki
Neto
1.995,- kn
Boja za označavanje
sadržaj 750 ml, pak. 12 limenki
Neto
3.150,- kn
Komplet za označavanje bojom
kolica za označavanje PREMIUM
Neto
2.150,- kn
Regal za bačve i male posude
ŠxDxV 910 x 790 x 780 mm
Neto
od 2.690,- kn
Regal za bačve i male posude
ŠxDxV 1310 x 800 x 780 mm
Neto
od 3.150,- kn
PE spremnik za opasne tvari s vratima
za 4 x bačve volumena 200 l / 1 x kontejner IBC/KTC volumena 1000 l
Neto
od 22.900,- kn
Neto
22.900,- kn
Neto
28.900,- kn
Neto
27.900,- kn
na početak stranice

ŽELITE PRIKAZ OPTIMIRAN ZA MOBILNE UREĐAJE?

Internetska trgovina KAISER+KRAFT sada je dostupna i u mobilnoj verziji koja se za Vas neprestano razvija.
Isprobajte mobilnu verziju
Usporedba proizvoda