Wolf Ormari za kabine za presvlačenje

Vrsta proizvoda
Visina [mm]
380
380
2140
2140
-
Širina [mm]
300
300
2520
2520
-
Relevantno
Količina proizvoda: 194