C+P Ormari za kabine za presvlačenje

Vrsta proizvoda
Visina [mm]
1250
1250
2090
2090
-
Širina [mm]
300
300
9600
9600
-
Relevantno
Količina proizvoda: 417