Skipper Trake za ograđivanje prostora

Vrsta proizvoda
Boja trake pojasa
Količina traka