Povratak
Savjetnik za proizvode Okoliš

Skladištenje tekućina koje ugrožavaju vode u ekološkim ormarima i ormarima za kemikalije

Uputa: obratite pozornost na specifične pokrajinske propise i odredbe koje se odnose na Vas. Detaljnije informacije možete dobiti od nadležnog tijela.

Opće pravne osnove i definicije

Zaštita na radu

Poslodavac je obavezan poduzeti potrebne mjere za zaštitu na radu koje utječu na sigurnost i zdravlje zaposlenika tijekom rada.

On mora provjeravati učinkovitost tih mjera te se po potrebi prilagoditi promijenjenim okolnostima. Pritom treba težiti k poboljšanju sigurnosti i zaštite zdravlja zaposlenika. U tu se svrhu mogu koristiti ekološki ormari i ormari za kemikalije. Oni poslodavcu i zaposleniku jamče sigurnost!

Propisno skladištenje tekućina koje ugrožavaju vode

Rukovanje opasnim tvarima i njihovo i skladištenje u načelu predstavlja veliku potencijalnu opasnost. Za zaštitu ljudi i okoliša u pogonima u kojima se radi s opasnim tvarima treba primjenjivati posebne zahtjeve nacionalnog zakonodavstva. To se primjerice može postići uporabom posebnih sigurnosnih ormara.

Čuvanje i skladištenje kemikalija

Skladištenje tekućina koje ugrožavaju vode u ekološkim ormarima i ormarima za kemikalije wt$

Ekološki ormar i ormar za materijale sa sigurnosnim pretincom tipa 30

Opasne tvari treba čuvati ili skladištiti tako da ne ugrožavaju ljudsko zdravlje i okoliš. Pritom treba poduzeti odgovarajuće i razumne mjere opreza kako ne bi došlo do zlouporabe ili pogrešne uporabe.

Kako bi se spriječila moguća pogrešna uporaba ili zlouporaba, treba se pobrinuti za to da se opasne tvari ne mogu zamijeniti međusobno ili s prehrambenim proizvodima. Iz toga razloga obavezno treba paziti da se prehrambeni proizvodi ne čuvaju ili skladište zajedno s opasnim tvarima. To je zabranjeno i opasno po život!

Opasne tvari smiju se čuvati samo u spremnicima od materijala koji mogu izdržati očekivana opterećenja. Originalne posude ispunjavaju te zahtjeve.

Ali i same posude opet se moraju skladištiti u odgovarajućim prostorijama/skladištima/ormarima.

Prilikom skladištenja treba paziti na sljedeće:

  • Kod plastičnih spremnika, a osobito kod organskih tekućina, postoji opasnost od lomljenja, deformacije ili difuzije.
  • Aluminijske posude ne smiju se koristiti za tvari koje sadrže klorougljikovodike, za jake lužine prikladne su boce od polipropilena (PP), no ne i staklene boce.
  • Opasne tvari ne smiju se čuvati niti skladištiti u posudama zbog čijeg se oblika ili obilježja sadržaj može zamijeniti s prehrambenim proizvodima.
  • Opasne tvari koje stvaraju opasne plinove, pare, maglice ili dimove treba čuvati u ormarima s učinkovitim prozračivanjem.

Zapaljive tekućine treba smjestiti u posebne sigurnosne ormare s visokom razinom vatrootpornosti koji

  • su spojeni s učinkovitim odzračivanjem koje jamči minimalno 10-struku razmjenu zraka po satu te nastale plinove i pare stalno odvodi na otvoreno,
  • ispod najniže površine za odlaganje imaju prihvatno korito od nezapaljivog materijala koje može prihvatiti najmanje 10% maksimalno dopuštene količine koja se čuva, ali najmanje volumen najveće posude,
  • imaju vrata koja se automatski zatvaraju i s prednje strane imaju upozorenje »Upozorenje na zapaljive tvari« i znak zabrane »Zabranjeni su vatra, otvoreno svjetlo i pušenje«,
  • u slučaju požara npr. zbog prekida prozračivanja ormara sprječavaju širenje požara.
Skladištenje tekućina koje ugrožavaju vode u ekološkim ormarima i ormarima za kemikalije wt$

Sigurnosni pretinac tipa 30

Ako nema takvih ormara, postoje ormari za kemikalije koji na raspolaganje stavljaju prostor za skladištenje u obliku sigurnosnog pretinca s klasifikacijom 30. Taj pretinac posjeduje sva sigurnosno relevantna svojstva vatrootpornog sigurnosnog ormara.

Otrovne tvari i pripravke (uklj. kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari ili pripravke kategorija 1 i 2) treba čuvati ili skladištiti tako da samo stručno osoblje ima pristup tim opasnim tvarima!

Zajedničko skladištenje

Potencijalna opasnost koja nastaje skladištenjem kemikalija ne ovisi samo o uskladištenoj količini već i tome koliko su one opasne. Divlje skladištenje nije dopušteno. Pritom može doći do zajedničkog skladištenja kemikalija koje zbog sigurnosti treba skladištiti odvojeno.

Skladištenje posebnih tvari kao što su kiseline i lužine

Lužine i kiseline u svakom se slučaju moraju skladištiti odvojeno jer mogu oslobađati agresivne pare! Ako se te tvari skladište u jednom ormaru, treba ih čuvati u međusobno odvojenim dijelovima, a ormar treba spojiti na sustav za odzračivanje i treba ga trajno odzračivati. Područja moraju biti označena tako da ne dođe do postavljanja kiselina i lužina na isto mjesto.

Ti ormari moraju imati korita i dna otporna na koroziju.

Raspitajte se o ormarima za kiseline i lužine za propisno skladištenje kiselina i lužina.

Skladištenje sredstava za zaštitu bilja

Skladištenje tekućina koje ugrožavaju vode u ekološkim ormarima i ormarima za kemikalije wt$

Ormar za sredstva za zaštitu bilja

Sredstva za zaštitu bilja su kemijske ili biološke aktivne tvari i pripravci koji mogu naštetiti vodama pa se moraju skladištiti na sigurnom mjestu.

Sredstva za zaštitu bilja treba čuvati isključivo u čvrsto zatvorenim originalnim ambalažama. Osim toga vrijedi: u načelu se kao građevinski materijal ne smiju koristiti zapaljivi materijali. Ne smiju se ugrađivati drveni regali, a veće jedinice ne smiju se ostaviti u kartonskoj kutiji.

Skladište ili ekološki ormar / ormar za kemikalije treba označiti kao skladište za sredstva za zaštitu bilja te na njih treba staviti natpis Sredstva za zaštitu bilja – neovlaštenim osobama pristup je zabranjen.

Ekološki ormari trebali bi imati oznaku Ü, tako da prihvatna korita budu odgovarajuće nepropusna.

Kod tih ormara treba paziti i na to koliki je prihvatni kapacitet polica. Kod skladištenja sredstava za zaštitu bilja u slučaju propuštanja mora se prihvatiti 10% skladištene količine, ali najmanje volumen najveće posude. Ako se nalazite u području zaštite voda, mora postojati mogućnost prihvata ukupne skladištene količine. Ovdje može doći do potrebe za opremanjem ormara većim policama.

Svojstva ekoloških ormara / ormara za kemikalije

Ovisno o vrsti skladištenih tvari treba ispuniti neke minimalne zahtjeve. Samo se tako jamči sigurno skladištenje.

Za propisno i sigurno skladištenje nezapaljivih kemikalija i otrovnih tvari stoga postoje ekološki ormari / ormari za kemikalije. Ti ormari služe za propisno skladištenje nezapaljivih tekućina koje ugrožavaju vode i otrovnih tvari u radnim prostorijama.

Oni opcionalno imaju certificirano prihvatno korito specijalno ispitano u pogledu nepropusnosti.

Tvari koje zbog svojih svojstava ne zahtijevaju odvod mogu se stavljati u ormare ili vitrine za kemikalije. Neki ormari za kemikalije imaju vrata sa staklenim ulošcima, a ta ostakljenja moraju biti od sigurnosnog stakla ili materijala s minimalno ekvivalentnim sigurnosnim svojstvima (laminirano staklo, pleksiglas, polikarbonat).

Naši najbolji proizvodi iz ovog savjetnika
Relevantno
Količina proizvoda: 59
Naše najbolje kategorije iz ovog savjetnika