Povratak
Savjetnik za proizvode Okoliš

Opis kvalitete papira krpica za čišćenje

Prava krpa za svaku namjenu:

Recycling:

Ove su krpe prikladne za brisanje blago prljavih područja, uklanjanje malih količina ulja ili vode te za pranje ruku i alata.

Hybrid:

Ova krpa za brisanje sastoji se od jednog sloja celuloznog papira (papirnata krpa) i jednog sloja papira TAD kvalitete. Može se koristiti za brisanje prljavih, prije svega mokrih površina, čišćenje dijelova stroja i alata te za pranje ruku i čišćenje strojeva od ulja i masti.

TAD (Through air drying):

Ovdje su 2-slojne papirnate krpe međusobno povezane s pomaknutim linijama vlakana. Pojedinačni se slojevi posebnim postupkom suše zrakom i obogaćuju. Zbog toga je krpa vrlo otporna na kidanje, upija tekućinu i posebno je prikladna za mokre površine. Krpe TAD kvalitete mogu se koristiti u istim područjima kao i krpe Hybrid, ali su zbog posebno velike otpornosti na kidanje i upijanja vode znatno kvalitetnije.

Filc:

Kod ovih su krpi pojedinačna vlakna umetnuta u krpu. Zbog toga čiste učinkovitije od svih krpi. Filc je prikladan npr. i za prihvat metalnih strugotina, ekstremno je otporan na kidanje te s iznimnom sposobnošću upijanja. Može se koristiti više puta.

Naše najbolje kategorije iz ovog savjetnika