Povratak
Savjetnik za proizvode Okoliš

Ispravno projektiranje laboratorijskih sustava

Postupak projektiranja laboratorijskih sustava

Projektiranje laboratorija po mogućnosti se treba odvijati od unutra prema van! To znači da se najprije projektira laboratorijska oprema, potom prostor i tehnika, a na kraju zgrada. Samo se tako može osigurati da sustav bude prilagođen radnim postupcima i zahtjevima korisnika.

U specifikaciji se određuju sljedeći podaci i razmatraju sljedeća pitanja:

 • Vrsta i učestalost radnih procesa
 • Površine za pokuse
 • Broj osoba zaposlenih u laboratoriju
 • Broj mjesta za obradu rezultata/pisanje
 • Potrebni uređaji
 • Koje su kemikalije, potrošni materijali, pomoćne tvari potrebni?
 • Potrebni sanitarni i električni mediji s podacima o kvaliteti
 • Potreban prostor za pohranu
 • Kako se odvija logistika u izgradnji laboratorija?
 • Zbrinjavanje kemikalija
 • Broj potrebnih prostorija, pomoćnih prostorija i društvenih prostorija

Zatim se odobrena specifikacija ugrađuje u popis i opis prostorija u kojem se odlučuje o kvantitativnim i kvalitativnim pitanjima u pogledu laboratorijskog prostora i uređenju laboratorija.

Ispravno projektiranje laboratorijskih sustava wt$

Sanitarije, elektrika

Potrebno je točno definiranje sučelja:

 • Na koji se način provlače vodovi u zgradi?
 • Na koji način mediji dolaze u laboratorij?
 • Generiraju li se mediji poput vakuuma i komprimiranog zraka centralno ili decentralno?
 • Gdje su predajna mjesta?
 • Tko spaja vodove na zaporni ventil?
 • Tko osigurava strujne krugove i postavlja električne vodove na stezaljke?

Ventilacija

 • Koje su količine zraka potrebne?
 • Koja je stopa izmjene zraka u prostoru?
 • Jesu li predviđeni odvodi s različitim volumenskim protokom?
 • Jesu li prostorije klimatizirane?
 • Tko preuzima regulaciju okolnog zraka u laboratorijskim prostorijama?
 • Kako se prikazuje razvijanje topline uređajima, ljudima itd.?
 • Tko spaja digestore i ormare s odzračivanjem na ventilacijski sustav?

Detaljno planiranje laboratorijskih sustava

Laboratorijski stolovi

 • Koji je materijal za ploče stolova potreban odn. dostatan?
 • Koji su mediji i u kojoj kvaliteti (sanitarni, električni) potrebni na stolu?
 • Treba li integrirati površine za odlaganje ili viseće ormare?
 • Koji su ormarići koji se montiraju ispod stola potrebni?
 • Treba li integrirati umivaonike ili su predviđeni zasebni umivaonici?

Prostori za pohranu

 • Koje uređaje, potrošni materijal, pomoćna sredstva treba skladištiti?
 • Je li potreban prostor za pohranu za čuvanje dokumentacija itd.?
 • Jesu li potrebni ormari s odzračivanjem kao što su ormari za kiseline i lužine, ormari za tlačne plinske boce, ormari za otapala ili ormari za kemikalije?

Digestori

 • Definiranje vrste digestora na temelju visine prostora i radova koje treba obaviti
 • Koji su mediji potrebni?
 • Konstantan ili varijabilan odlazni zrak?
 • Jesu li zbog agresivnih kemikalija potrebne specijalne obloge kao što su keramika, polipropilen ili nehrđajući čelik?
 • Jesu li u bočnoj stijenci digestora potrebne njihajuće zaklopke za provođenje kabela?

Sigurnost

Smjernice za laboratorije izradio je Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften Fachausschuss Chemie (Glavni savez gospodarskih strukovnih udruženja, Odbor za kemiju), a u njima se obrađuju mjere zaštite za općepoznate redove u laboratoriju s opasnostima koje se pritom javljaju. Bave se i izgradnjom i opremanjem laboratorija. Tamo možete pronaći informacije o sljedećim temama:

uporabni putovi i prometnice
uporabna površina ispred laboratorijskog stola ili digestora: 450 mm
prometna površina između 2 površina za rukovanje: 550 mm

 • Vrata: moraju se otvarati prema van i moraju imati okno.
 • Ventilacija: laboratoriji moraju biti opremljeni dostatnim, uvijek funkcionalnim tehničkim napravama za ventilaciju.
 • Prostori za pohranu opasnih tvari: moraju biti spojeni na uvijek funkcionalni sustav za odvod odlaznog zraka dostatnih dimenzija.
 • Tuševi: u laboratorijima treba na izlazu instalirati tuš s vodom (po mogućnosti vodom za piće).
 • Mlaznice za ispiranje očiju: u laboratorijima treba instalirati mlaznice za ispiranje očiju s vodom za piće.
Naši najbolji proizvodi iz ovog savjetnika
Relevantno
Količina proizvoda: 40
Naše najbolje kategorije iz ovog savjetnika