Povratak
Savjetnik za proizvode Okoliš

Informacije o ispravnom i sigurnom punjenju ručnim pumpama

Sigurno punjenje ručnim pumpama – kako ispravno odabrati i koristiti ručnu pumpu!

Sigurnost je od najveće važnosti

Opasne tekućine nikada se ne smiju ulijevati izravnim izlijevanjem. Čak i uporaba lijevka prilikom ulijevanja opasnih tekućina ne pruža potrebnu sigurnost.

 • Povećana opasnost od nezgoda zbog klizanja na prljavim površinama
 • Kožne bolesti ili trovanja uzrokovana prolivenim kemikalijama
 • Opasnost za zdravlje štetnim parama

Sigurnost prilikom punjenja mora imati najviši prioritet – radi Vaše osobne zaštite! Nabava odgovarajuće pumpe za punjenje opasnih tekućina također je investicija u sigurnost i zdravlje Vaših djelatnika koja će se vrlo brzo isplatiti.

Informacije o ispravnom i sigurnom punjenju ručnim pumpama wt$

Odabir prave pumpe

Za odabir odgovarajuće pumpe za punjenje uz veličinu i vrstu spremnika važni su i željena snaga potiskivanja te prikladnost pumpe za medij koji se puni. Pumpa pritom ne mora samo biti otporna na medij koji se puni već u brojnim područjima k tomu treba poštivati posebne propise o zaštiti na radu i zaštiti okoliša.

Snaga potiskivanja

Električne pumpe prvi su izbor kod punjenja velikih količina na jednom mjestu. Veća snaga pumpanja štedi vrijeme te čuva radnu snagu. Nabava skupe električne pumpe za bačve ne isplati se uvijek; često na mjestu uporabe nema strujnog priključka, npr. na otvorenom, na mjestu montaže ili u skladištu pogonskih sredstava. Za manje količine za punjenje ručne su pumpe zbog svoje neovisnosti o strujnom priključku i dobrog omjera cijene i kvalitete zanimljiva alternativa električnim pumpama. Mi nudimo široki asortiman uređaja za punjenje za ručno vađenje iz posuda, kanistara, bačvi i spremnika.

Veličina i vrsta spremnika

Za punjenje potrebnih količina iz kanistara i malih bačvi do otprilike 60 l prikladne su pumpe koje rade po načelu nadtlaka zraka. Zrak se pomoću balona ili klipa pumpe dovodi u spremnik. Tako u spremniku nastaje nadtlak i tekućina se kroz okomitu cijev ispumpava prema van. Za veće bačve i otvorene posude prikladne su pumpe za bačve kod kojih se tekućina usisava i izbacuje. Robusna konstrukcija s dobrom snagom pumpanja i jednostavnim rukovanjem značajke su ovih pumpi. Različitim duljinama cijevi koje se uranjaju pumpe se prilagođavaju svim uobičajenim posudama. Nisko smješteni usisni ventili pritom jamče gotovo potpuno pražnjenje bez ikakvih ostataka.

Informacije o ispravnom i sigurnom punjenju ručnim pumpama pha

Materijali

Najprikladnije su robusne industrijske pumpe od visokokvalitetnih materijala kao što su polipropilen (PP) za kiseline i lužine, odn. nehrđajući čelik V2A (1.4301) za zapaljive tekućine. U svakom se slučaju preporučaju PTFE brtve. Uvijek provjerite otpornost materijala na medij koji se pumpa. Često će Vam pomoći ako bacite pogled na pregled kemijske postojanosti.

Kiseline i lužine

Kiselinama, lužinama i sredstvima za čišćenje sigurno se rukuje pomoću plastičnih pumpi od PP ili, u slučaju većih koncentracija, od PTFE ili PVDF. Mi Vam nudimo brojne plastične pumpe s čvrstim izlaznim lukom, ali i s crijevom za punjenje i zapornim ventilom za punjenje udaljenih spremnika ili spremnika koji se nalaze na većoj visini. Prilikom rukovanja s nagrizajućim i agresivnim tekućinama treba paziti na primjerenu zaštitu korisnika. Tijelo obavezno zaštitite rukavicama, zaštitnim naočalama, pregačom ili maskom za lice.

Informacije o ispravnom i sigurnom punjenju ručnim pumpama wt$

Zapaljive tekućine

Naše pumpe za bačve od nehrđajućeg čelika i pumpe za otapala imaju stručno mišljenje tvrtke Dekra da ispunjavaju preduvjete u kombinaciji s antistatičkim kompletom te su čak prikladne i za zonu protueksplozijske zaštite 0. Odgovarajući certifikati raspoloživi su po potrebi.

Informacije o ispravnom i sigurnom punjenju ručnim pumpama pha

Punjenje bez propuštanja plina

Kod hlapljivih medija kao što je amonijak, u spremniku za punjenje stvaraju se opasne pare. Isparavanje u radno okruženje i ugrožavanje korisnika može se smanjiti vijčanim spojem bačve nepropusnim za plin. Kod posebno otrovnih, lako hlapljivih medija jakog mirisa neizostavan je zatvoreni sustav za punjenje vodom za istiskivanje plina. Plinovi nastali u tim postupcima vraćaju se u izvornu posudu. Po zdravlje štetni plinovi ostaju u sustavu; osigurana je maksimalna sigurnost punjenja. Pumpe za istiskivanje plina možemo Vam isporučiti na upit.

Informacije o ispravnom i sigurnom punjenju ručnim pumpama wt$

Priključci spremnika

Za razliku od metalnih bačvi koje u pravilu imaju fini navoj R2'', kod plastičnih spremnika nema normiranih priključnih navoja. Za sigurno učvršćivanje pumpe u bačvu odn. spremnik u načelu postoje dva rješenja.

S jedne se strane pumpa u spremnik može zavrnuti specijalnim vijčanim spojem prilagođenim postojećem navoju, eventualno u kombinaciji s adapterom. S druge se strane mogu koristiti univerzalna rješenja, kao što su konični čepovi za bačve. Ako Vaš navoj odstupa od uobičajenog navoja od 2", u donjoj tablici pronaći ćete pomoć za određivanje navoja.

Informacije o ispravnom i sigurnom punjenju ručnim pumpama pha

Pomoć za utvrđivanje Vašega odgovarajućeg navoja

Informacije o ispravnom i sigurnom punjenju ručnim pumpama wt$
Informacije o ispravnom i sigurnom punjenju ručnim pumpama wt$

Tablica navoja

Stare i alternativne oznake navoja otisnute su podebljanim slovima

 • Navoj 51 mm, DIN 51: A = 53 mm, B = 5 mm, C = 50,5 mm, pilasti
 • Navoj 61 mm, DIN 60: A = 59 - 60 mm, B = 6 mm, C = 55,8 mm, pilasti
 • Navoj 61 mm, DIN 60: A = 61 mm, B = 6 mm, C = 55,8 mm, pilasti
 • Navoj 71 mm, DIN 71: A = 71 mm, B = 6 mm, C = 66,5 mm, pilasti
 • Navoj 2" BSP, 2" fini navoj za čelične bačve: A = 59 mm, B = 2,2 mm, C = 57,5 mm, standardni
 • Navoj 63 mm, 64 mm BSI: A = 64,5 mm, B = 5 mm, C = 60 mm, pilasti
 • Navoj 35 mm: A = 33,5 mm, B = 5 mm, C = 32,7 mm, zaobljeni/standardni
 • 2" grubi navoj Mauser L prsten: A = 69,5 mm, B = 5,5 mm, C = 65 mm, pilasti
 • Navoj Tri-Sure, 2" grubi navoj V. Leer/Tri-sure: A = 56 mm, B = 3,5 mm, C = 52,5 mm, pilasti
 • Američki navoj za bačve: A = 63,2 mm, B = 4,25 mm, C = 57,5 mm, pilasti
Naši najbolji proizvodi iz ovog savjetnika
Relevantno
Količina proizvoda: 43
Naše najbolje kategorije iz ovog savjetnika