Povratak
Savjetnik za proizvode Ured

Brzi, pouzdani, sigurni: strojevi za brojenje novca i uređaji za provjeravanje novčanica

Naš asortiman obuhvaća brojače novčanica, brojače kovanica, uređaje za provjeravanje novčanica i kombinirane uređaje u različitim izvedbama. Ovdje ćete saznati koji uređaj u najvećoj mjeri odgovara Vašim zahtjevima.

Safescan wt$

Naravno da se novac može brojati i ručno. Novčanice se također mogu provjeravati tako da ih se drži o svjetlo. No kada je riječ o velikim količinama novca i kada je potrebna stopostotna sigurnost, taj biste zadatak trebali povjeriti strojevima za brojenje novca i uređajima za provjeravanje novčanica: strojevi za brojenje novca su neumorni, ovisno o modelu prepoznaju krivotvoreni novac te su čak i u najjednostavnijoj izvedbi znatno brži i pouzdaniji od čovjeka. Čisti uređaji za provjeravanje ispituju do sedam sigurnosnih oznaka te prepoznaju krivotvoreni novac za manje od jedne sekunde.

Brojači novčanica

Brojači količine i vrijednosti

Najvažnije pitanje kod brojača novčanica je sljedeće: treba li se samo utvrditi količina ili bi k tomu trebalo i odrediti i vrijednost novca? Jednostavni brojači količine navode koliko je novčanica umetnuto. Svi strojevi za brojenje novca u našem asortimanu ne broje samo unaprijed sortirane novčanice u praktički svim valutama već i individualna sredstva za plaćanje kao što su bonovi i kuponi. Korisnici koji rijetko kada broje male količine novca bit će zadovoljni brojačem količine kao što je automatski brojač novčanica Safescan 2210. Brojači vrijednosti kao što je automatski brojač novčanica Safescan 2685-S utvrđuju količinu i vrijednost sortiranih i miješanih svežnjeva novčanica u svim tekućim valutama.

Način funkcioniranja

Kad se uloži svežanj novčanica u otvor stroja, aktivira se valjak za uvlačenje. On novčanicu prosljeđuje drugom valjku koji osigurava da se zahvati samo jedna novčanica. Brojenje se provodi na temelju optičkog senzora. Kada je posljednja novčanica dospjela u otvor za izdavanje, stroj će prestati s brojenjem.

Safescan wt$
Safescan wt$

Kriteriji za odabir

Strojevi za brojenje novca konstruirani su kako bi Vam pojednostavili svakodnevni rad s novcem te Vam uštedjeli vrijeme. Osim već spomenutih značajki brojenja količine ili vrijednosti, među središnje kriterije također spadaju brzina i kapacitet prihvata. Naši brojači novčanica mogu prihvatiti do 300 novčanica odjednom i imaju brzine brojenja između 1000 i 1500 novčanica po minuti.

Kod odabira Vašega novog brojača novčanica obratite pozornost i na položaj otvora. Plosnati umetak, kao kod automatskog brojača novčanica Safescan 2650, ima prednost što se i tijekom rada mogu naknadno umetnuti novčanice, a znatno brži rad zajamčen je kontinuiranim uvlačenjem.

Dodatne važne funkcije su zbrajanje i usnopljavanje: uređaji s funkcijom zbrajanja mogu zajednički zbrajati nekoliko svežnjeva novčanica. To je vrlo praktično kada je potrebno izbrojiti više novčanica no što ih stane u otvor uređaja. Brojači novčanica s funkcijom usnopljavanja zaustavljaju se nakon utvrđene količine novčanica i ubrzavaju postupke kod npr. bankarskih uplata.

Kod brojnih je uređaja funkcija prepoznavanja krivotvorenog novca integrirana na temelju barem jedne značajke. Veći opseg usluga nudi automatski brojač novčanica Safescan 2685-S. On broji vrijednost nesortiranih novčanica u ukupno sedam valuta te provjerava jesu li krivotvorene. I automatski brojač novčanica Safescan 2665-S napredni je višenamjenski uređaj za deset različitih valuta. Oba uređaja prikladna su posebice za tvrtke u kojima se novčanice ne pohranjuju sortirano jer uređaji broje i miješane svežnjeve novčanica (miješana procjena ili nesortirano brojenje vrijednosti).

Uređaji za provjeravanje krivotvorenog novca

Pomoću naših uređaja za provjeravanje novčanica može se na brz, siguran i neupadljiv način provjeriti jesu li novčanice krivotvorene. Kompaktni mobilni ispitni uređaji praktički ne zauzimaju prostor u području blagajni i prikladni su za sve valute. I dok jednostavni uređaji kao što je uređaj za provjeravanje krivotvorenog novca Safescan 50 UV provjeravaju UV sigurnosne značajke novčanica, kreditnih kartica i službenih iskaznica, profesionalni uređaji raspolažu naprednom tehnologijom prepoznavanja u više točaka: automatski uređaj za provjeravanje krivotvorenog novca Safescan 155-S primjerice ispituje sve značajke najčešće upotrebljavanih valuta sa stopostotnom sigurnošću. Preko priključka za aktualiziranje instaliraju se nadogradnje u vezi s valutama. Brojači novčanica iz naše internetske trgovine ne broje samo brzo i pouzdano već tijekom toga postupka također prepoznaju krivotvoreni novac.

Na koji način funkcionira prepoznavanje krivotvorenog novca?
Senzori u stroju ispituju jednu ili više sigurnosnih značajki odgovarajuće valute. Dok jednostavni modeli kao što je automatski brojač novčanica Safescan 2210 prepoznaju samo jednu karakteristiku (UV oznake), kvalitetniji modeli mogu prepoznati jesu li novčanice krivotvorene na temelju triju značajki. Pod trostrukim prepoznavanjem krivotvorenog novca najčešće se podrazumijeva provjera UV, infracrvenih i magnetskih značajki. Profesionalni uređaji provjeravaju čak sedam značajki.

Ispitne značajke i kratice

 • CD: provjera boje
 • IR: infracrveno
 • MG: magnetska tinta
 • MT: metalna traka
 • SD: format/težina
 • TD: debljina novčanice
 • UV: ultraljubičasto

Brojači kovanica i uređaji za sortiranje kovanica

U našem se asortimanu nalaze i prikladni uređaji za obradu kovanica. Automatski brojači kovanica zbrajaju Vaše kovanice unutar najkraćeg vremena te Vam ih povratno izdaju u sortiranom obliku. Na taj se način jednostavno mogu pripremiti rolice kovanica, bankarske uplate i ladice za novac. Najvažniji kriteriji su, kao i kod brojača novčanica, brzina i kapacitet prihvata. Međutim, kod kovanica su količine u pravilu znatno veće, zbog čega je po tome pitanju esencijalna funkcija sortiranja. Do 500 kovanica istresa se pomiješano u lijevak za prihvat, nakon čega ih stroj sortira na temelju njihovog promjera i debljine te ih priprema za ručno slaganje u rolice. Funkcija dodavanja također je iznimno praktična kod brojača kovanica. Na taj se način zasebno pohranjuje količina novčanica po njihovoj vrijednosti, a ukupni se zbroj izračunava pouzdano i brzo. Zahvaljujući ugrađenoj zaštiti od preteka mogu se brojati i veće količine kovanica: čim se neki od spremnika za kovanice napuni do vrha, uređaj se automatski zaustavlja.

Safescan wt$

Kombinirani uređaji: vage za novac

Vage za novac važu kovanice, rolice novca i novčanice te na temelju težine izračunavaju njihovu količinu i vrijednost. Ovi kombinirani uređaji, kao što je primjerice brojač kovanica i novčanica Safescan 6185, idealni su za maloprodaju.

 • Kompletan obračun blagajne traje najviše 2 minute.
 • Uređaj automatski i zaredom ispituje vrste kovanica i novčanica koje je potrebno brojati.
 • Na zaslonu možete očitati pojedine dijelove izbrojenog novca i vrijednosti te ukupni zbroj.
 • Zahvaljujući adaptivnom algoritmu brojenja, vage za novac zajednički utvrđuju stare i nove novčanice valute euro, prepoznaju istrošene novčanice te mogu brojati i individualna sredstva za plaćanje, kao što su vrijednosne kovanice ili kuponi, na temelju njihove težine.
 • Ovi su uređaji kompaktni te su zahvaljujući baterijskom pogonu prikladni i za mobilnu upotrebu.
Safescan wt$

Kod vaga za novac potrebno je unaprijed sortirati novac, funkcija provjeravanja krivotvorenog novca nije integrirana. Budući da se provjera krivotvorenog novca u maloprodaji ionako odvija prilikom primanja novca na blagajni, upotreba uređaja za ispitivanje novčanica u tome je slučaju prikladna izravno na blagajni, a vage za novac tijekom naknadnog brojenja prihoda.

Osim uređaja za brojenje i provjeravanje, u našoj ćete trgovini pronaći ostale proizvode Safescan za rukovanje gotovinom: robusne ladice za novac u izvedbama »Low-Duty« za blagajne s manjim prometom te »Heavy-Duty« za trajnu uporabu. Prikladne umetke za ladice za novac i ostalu dodatnu opremu možete pronaći kod pojedinačnih proizvoda radi praktične narudžbe u kompletu.

Naši najbolji proizvodi iz ovog savjetnika
Relevantno
Količina proizvoda: 1