O nama

Zaštita okoliša i recikliranje

Europska uredba o kemikalijama REACH

Poštovani korisniče,

zaštita okoliša važan je dio naše korporativne politike i našega svakodnevnog rada.

Nakon što je Europska agencija za kemikalije (ECHA) objavila prvi popis kandidata, odmah smo proveli opsežno anketiranje našega cjelokupnog dobavnog lanca. Pritom smo od poddobavljača tražili da nam potvrde da naši proizvodi ne sadrže posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC). Na dopune popisa kandidata reagirali smo pravovremeno, a intenzivno ćemo pratiti i buduće razvoje.

Budite uvjereni da ćemo i dalje ulagati najveći mogući trud kako bismo Vam i u budućnosti mogli ponuditi neograničenu sigurnost proizvoda uz poštivanje relevantnih ekoloških odredbi.

Ako imate povratnih pitanja, svakako Vam uvijek rado stojimo na raspolaganju.