ANKE Radionički ormari

Vrsta proizvoda
Visina [mm]
980
980
1950
1950
-
Širina [mm]
950
950
1484
1484
-
Relevantno
Količina proizvoda: 32