EUROKRAFTpro Ormari za opasne tvari, sigurnosni ormari

Vrsta proizvoda
Visina [mm]
1000
1000
2100
2100
-
Širina [mm]
500
500
2000
2000
-
Relevantno
Količina proizvoda: 27