EUROKRAFTpro Prihvatna korita

Vrsta proizvoda
Visina [mm]
48
48
2110
2110
-
Širina [mm]
100
100
2030
2030
-
Relevantno
Količina proizvoda: 77