Povratak
Savjetnik za proizvode Okoliš

Pregled postojanosti sigurnosnih spremnika

Popis kompatibilnosti za sigurnosne spremnike JUSTRITE: kemijska postojanost na jednom mjestu.

Molimo uvažite:
Podaci o postojanosti sigurnosnih spremnika samo su orijentacijske vrijednosti.

Kod agresivnih medija ili nejasne prikladnosti medija prethodno u sigurnosno-tehničkom listu medija pogledajte podatke o postojanosti sigurnosnih spremnika.

Pregled postojanosti vrijedi isključivo za JUSTRITE sigurnosne spremnike od pocinčanog čeličnog lima i PE.

Pregled postojanosti sigurnosnih spremnika wt$

++ dobro postojano
+ umjereno postojano/prikladno
/ ograničeno/uvjetno postojano
- nije postojano

Medij: čelični lim, pocinčan

Aceton
-

Acetonitril

+

Anilin

++

Benzin

++

Benzen

+

Klorovodična kiselina 37%

/

Cikloheksan

++

Cikloheksanon

++

Octena kiselina

/

Etanol

++

Etil-acetat

++

Etilen-glikol

++

Etil-eter

++

Loživo ulje

++

Heptan

++

Heksan

++

Izopropilni alkohol 70%

/

Kerozin

++

Metanol

++

Metilen-klorid

/

Metiletilketon

++

Metilizobutilketon

++

Pentan

++

Petroleter

++

Terpentin

-

Toluen

++

Trikloreten

/

Ksilen

++

Medij: polietilen

Aceton
+

Acetonitril

++

Anilin

++

Benzin

+

Benzen

+

Klorovodična kiselina 37%

++

Cikloheksan

+

Cikloheksanon

/

Octena kiselina

++

Etanol

++

Etil-acetat

/

Etilen-glikol

++

Etil-eter

/

Loživo ulje

/

Heptan

-

Heksan

/

Izopropilni alkohol 70%

++

Kerozin

/

Metanol

++

Metilen-klorid

/

Metiletilketon

+

Metilizobutilketon

+

Pentan

/

Petroleter

-

Terpentin

-

Toluen

+

Trikloreten

/

Ksilen

+

Medij: nehrđajući čelik

Aceton
++

Acetonitril

+

Anilin

++

Benzin

++

Benzen

++

Klorovodična kiselina 37%

/

Cikloheksan

-

Cikloheksanon

-

Octena kiselina

++

Etanol

++

Etil-acetat

++

Etilen-glikol

++

Etil-eter

++

Loživo ulje

++

Heptan

++

Heksan

++

Izopropilni alkohol 70%

++

Kerozin

++

Metanol

++

Metilen-klorid

++

Metiletilketon

++

Metilizobutilketon

-

Pentan

++

Petroleter

++

Terpentin

++

Toluen

++

Trikloreten

++

Ksilen

++

Naši najbolji proizvodi iz ovog savjetnika
Relevantno
Količina proizvoda: 16
Naše najbolje kategorije iz ovog savjetnika