Povratak
Savjetnik za proizvode Pogon

Objašnjenja piktograma za ljestve

U skladu s EN 131-3 upotrebu različitih vrsta ljestvi potrebno je objasniti piktogramima. Piktogrami se nalaze na Vašim pomagalima za penjanje i u pripadajućim uputama. Za brz smo pregled ovdje naveli sve piktograme i njihova objašnjenja.

Uputa

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Poštujte uputu

Upozorenje

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Upozorenje, pad s ljestvi

Provjera

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Ljestve je nakon isporuke potrebno provjeriti. Prije svake upotrebe potrebno je ljestve vizualno provjeriti u pogledu oštećenja i sigurne upotrebe. Nemojte upotrebljavati oštećene ljestve.

Osiguranje

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Ljestve za pristup većoj visini potrebno je izvući najmanje 1 metar preko točke prislanjanja i po potrebi ih treba osigurati.

Oprez

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Izbjegavajte naginjanje ustranu

Izbjegavati

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Ljestve se ne smiju upotrebljavati na neravnoj ili neutvrđenoj površini.

Ograničenje korisnika

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Maksimalan broj korisnika

Granica korisne nosivosti

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Maksimalna korisna nosivost

Profesionalna upotreba

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Ljestve za profesionalnu upotrebu.

Nije za profesionalnu upotrebu

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Ljestve nisu za profesionalnu upotrebu.

Kut naslanjanja

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Ljestve za naslanjanje s prečkama moraju se upotrebljavati pod ispravnim kutom od 65° – 75°.

Položaj stepenica

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Ljestve za naslanjanje sa stepenicama moraju se upotrebljavati tako da stepenice budu u vodoravnom položaju.

Stabilizacija

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Stabilizacijske nosače potrebno je prije prve upotrebe montirati na ljestve.

Smjer postavljanja

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Ljestve postavljajte samo u navedenom smjeru.

Ispravno naslanjanje

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Ne naslanjajte ljestve na neprikladne površine.

Površina za stajanje

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Tri najviše stepenice/prečke ljestvi za naslanjanje nemojte upotrebljavati za stajanje.

Nije dozvoljeno

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Bočni prelazak sa stojećih ljestvi na drugu površinu nije dozvoljen.

Ispravno otvaranje

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Ljestve je prije upotrebe potrebno potpuno otvoriti.

Najviše prečke

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Dvije najviše stepenice/prečke stojećih ljestvi bez platforme i naprave za držanje za ruke/koljeno nemojte upotrebljavati za stajanje.

Zabranjeno penjanje

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Na površine s ovim oznakama ne smije se penjati.

Posebni uvjeti 1

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Kada se ljestve upotrebljavaju u stojećem položaju s postavljenim kliznim ljestvama ili sa stepenicama, gornje četiri stepenice/prečke nemojte upotrebljavati za stajanje.

Posebni uvjeti 2

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Kada se ljestve upotrebljavaju u stojećem položaju s postavljenim kliznim ljestvama ili sa stepenicama, gornje četiri stepenice/prečke nemojte upotrebljavati za stajanje.

Platforma

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Kada se ljestve upotrebljavaju kao platforma, smiju se upotrebljavati samo elementi za platforme koje je preporučio proizvođač. Element za platformu potrebno je osigurati prije upotrebe.

Stabilizator

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Upotrebljavati samo sa stabilizatorom (ako je dio ljestvi).

Uteg

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Upotrebljavati samo s utegom (ako je dio ljestvi).

Naprave za blokiranje

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Naprave za blokiranje prije upotrebe treba provjeriti i potpuno osigurati ako se to ne događa automatski.

Maksimalna nosivost podesta

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Maksimalna nosivost podesta koju je naveo proizvođač u položaju za skele (120 kg do 150 kg) (vidjeti EN 131-4:2007, 7. odlomak).

Kočnice

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Upotrebljavati samo ako su kočnice aktivirane (ako su dio ljestvi)

Zglobovi

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Provjerite jesu li zglobovi blokirani.

Upotreba na otvorenom

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Ljestve nemojte upotrebljavati na otvorenom ako nisu za to konstruirane.

Potpornji

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Prije upotrebe potpuno otvorite potpornje.

Nije dozvoljeno

Objašnjenja piktograma za ljestve wt$

Ljestve nemojte upotrebljavati kao most.

Naši najbolji proizvodi iz ovog savjetnika
Relevantno
Količina proizvoda: 131
Naše najbolje kategorije iz ovog savjetnika