Povratak
Savjetnik za proizvode Okoliš

Napomene o odabiru usisivača i razredima prašine

Zašto usisivač za mokro/suho usisavanje ili visokoučinkoviti industrijski usisivač?

Prašina i prljavština su sveprisutni. Usisivač je pomoćnik u održavanju i proizvodnji. Neizostavan je za poboljšanje radnih uvjeta, a služi i za osiguravanje standarda kvalitete. U pogonima za obradu i preradu nužno se stvaraju prašina i prljavština. Grube prašine brzo se talože, a fine prašine dugo lebde u zraku te ih udišemo duboko u pluća, gdje se i nakupljaju. Prašina dugoročno ima negativan učinak na zdravlje i/ili kvalitetu proizvodnog rezultata.

Razlikovne karakteristike uređaja

  • Konstrukcija uređaja: može biti u jednom bloku - pomičan ili nepomičan - ili u više modula.
  • Jedinica za filtriranje: filtri s više džepova, patronski filtri, pločasti filtri itd.
  • Razred prašine: i za opasne tvari/prašine koje ugrožavaju zdravlje u razredima prašine M, H (detalje o tome možete pronaći na kraju ovog dokumenta)
  • Zaštita od eksplozije: usisivač izvedbe 1 (B1)
  • Snaga motora: dobro konstruirani agregati snage 1,5 kW do 13,0 kW. Ovi se usisivači mogu pouzdano koristiti u malim centralnim usisnim jedinicama pa sve do velikih cjevovodnih sustava duljine do 300 m.
  • Predseparacija: predseparatori čuvaju filtre. Filtri smješteni iza predseparatora štede se i ne dolaze u kontakt s vrućim tvarima ili tekućinama. Osim toga olakšavaju zbrinjavanje velikih količina
  • Mobilni spremnik za nečistoću s mehaničkim podizanjem ili bez njega, spremnici sa sklopivim dnom, BigBag (Jumbo vreća, FIBC), nagibno korito itd.
  • Trajanje uključivanja: 2-3 sata: uređaji na izmjeničnu struju, do 24 sata: uređaji na trofaznu struju

Područja primjene

(Primjeri koji ne jamče potpunost, kod opasnih tvari treba razmotriti pojedinačni slučaj)

Obratite pozornost na izvore opasnosti!
U načelu vrijedi: ako se uoči ili je poznat izvor opasnosti (npr. usisavanje otapala, kemikalija, azbesta, aluminija, drvene prašine itd.), to svakako treba uzeti u obzir pri odabiru odgovarajućeg industrijskog usisivača. Strukovna udruženja ovdje mogu biti od pomoći i osigurati odgovarajuće informacije.

Usisavanje pretežito fine prašine:

Odabir usisivača ne prevelike snage, ali s velikom filtarskom površinom (osim ako se radi o prašini velike specifične vlastite težine, npr. metalne prašine). Pažnja: obratite pozornost na duljinu crijeva. Treba uzeti u obzir sposobnost separacije filtra kako bi usisivač prikupio prašinu, ali je većim dijelom ne bi vratio u okoliš. Je li prašina opasna po zdravlje? Ako da, treba odabrati apsolutni filtar. Postoji li kod prašine opasnost od eksplozije? Ako da, treba odabrati usisivač B1.

Usisavanje mješavina fine prašine i velikih čestica:

Kao i kod usisavanja fine prašine, no potrebno je odabrati usisivač s mehaničkim predseparatorom (ciklon) za zaštitu od oštećenja filtra. Odabir usisivača velike snage i velike filtarske površine. Velika filtarska površina potrebna je kako bi se spriječilo prerano zasićenje filtra te da bi se tako očuvala funkcionalnost usisivača. I ovdje treba uzeti u obzir smjernice za razrede prašine M, H i B1.

Usisavanje pretežito velikih čestica:

Odabir usisivača velike snage i velikog volumena.
Ovdje snaga filtriranja nije toliko važna. Snagu uređaja treba uskladiti s promjerom crijeva, duljinom crijeva i materijalom koji se usisava. Ovdje je u pravilu dovoljan standardni uređaj. Ako se uređaj nalazi u okruženju u kojem postoji opasnosti od eksplozije, treba uzeti u obzir i B1 (ATEX).

Klijent želi usisavati tekućine pomiješane s kemikalijama (slabija sredstva za čišćenje):

Najčešće se preporučuje odabir uređaja sa spremnikom od nehrđajućeg čelika. Kod agresivnih medija treba točno analizirati kako se medij ponaša i koje bi zahtjeve uređaj trebao ispuniti.

Klijent želi usisavati ulje ili tekućine koje sadrže ulje pomiješane sa strugotinama:

Usisivači za strugotine s integriranim sustavom za odvajanje emulzija i strugotina u slučaju usisavanja proizvodnih strojeva (strugotine i emulzije).
Obični usisivači za mokro/suho usisavanje bit će preopterećeni usisavanjem takvog materijala jer je raspršivanje tekućina drugačije nego npr. kod vode. Usisivači za strugotine imaju drugačiji ulaz kako bi bolje kontrolirali raspršivanje.

Klijent želi usisavati u okruženju u kojem postoji opasnost od eksplozija zbog plinova i para:

Radi sigurnosti u većini se slučajeva preporučuje pneumatski usisivač (ATEX).

Međutim, uvijek treba razmotriti pojedinačni slučaj. Navedeni primjeri služe samo za orijentaciju!

Osim toga postoji nekoliko problematičnih prašina koje treba samo uvjetno uklanjati usisivačima s GS certifikatom: npr. najfinije prašine aluminija i magnezija, benzin itd.

Važne napomene:

Važno je promisliti o tome da najveću snagu ne osigurava samo velik broj vata. Odlučujući je ispravan omjer podtlaka i snage ventiliranja.

Velika snaga ventiliranja znači i veliku brzinu materijala koji se usisava.

Visoki podtlak potreban je za usisavanje teškog materijala ili usisavanje iz dubine (npr. jama).

Promjer crijeva osim toga ima odlučujući učinak na omjer snage ventiliranja i podtlak usisivača. Standardno se isporučuju srednje veličine crijeva, odn. u području prosječnih vrijednosti, čime se jamči dobra snaga usisivača, a u normalnim se slučajevima jamči da neće biti problema prilikom propuštanja materijala koji se usisava.

Da bi se osigurala stalna usisna snaga usisivača potrebna je uporaba glavnog filtra ispravnih dimenzija. Glavni filtri mogu se rasteretiti predseparatorima. Kako bismo izlazni zrak održali što čišćim, postoji i mogućnost naknadnog dodavanja apsolutnog filtra (u razredu prašine H).

Razredi prašine

Do 1997. godine s prijelaznim rokom do lipnja 2002. godine, nacionalna smjernica ZH 1/487 Centralnog ureda za sprječavanje nezgoda - Glavni savez - bila je važeći pravni propis za klasifikaciju prašina, a time i osnova za sigurno uklanjanje tvari i prašina. Taj je nacionalni propis zamijenila EU norma EN 60335-2-69 koja vrijedi u cijeloj Europi.

Opasnost po zdravlje i eksplozivnost prašine određuju potrebnu uporabnu kategoriju:

Nadalje se u obzir uzima AGW vrijednost: AGW vrijednost navodi maksimalnu graničnu vrijednost na radnom mjestu (od njemačkog Arbeitsplatz-Grenz-Wert). Što je AGW vrijednost niža to je prašina opasnija. (Napomena: oznaka AGW zamjenjuje prijašnju oznaku MAK - maksimalna koncentracija na radnom mjestu).

Druge detaljne informacije o tvarima i prašinama te klasifikaciji strojeva za uklanjanje prašine možete dobiti u institutu Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (Institut za zaštitu na radu u okviru njemačkog obaveznog osiguranja od nezgoda)

Razredi prašine u skladu s EN 60335-2-69

Prašine s maks. graničnom vrijednosti na radnom mjestu (AGW) > 1 mg/m³ = razred prašine L

Prašine s maks. graničnom vrijednosti na radnom mjestu (AGW) ≥ 0,1 mg/m³, drvene prašine = razred prašine M

Prašine s maks. graničnom vrijednosti na radnom mjestu (AGW) < 0,1 mg/m³, kancerogene prašine, prašine s uzročnicima bolesti = razred prašine H

Naši najbolji proizvodi iz ovog savjetnika
Relevantno
Količina proizvoda: 39