Povratak
Savjetnik za proizvode Okoliš

Informacije o propisnom skladištenju opasnih tvari

U niže navedenim informacijama dajemo Vam kratak pregled aktualnih propisa i smjernica za skladištenje zapaljivih tekućina i tekućina koje ugrožavaju vode u skladu sa zakonom.

Na ovaj ćete način propisno skladištiti zapaljive tekućine i tekućine koje ugrožavaju vode

Poštujte specifične lokalne propise, odredbe i zakone u pogledu dozvola, propisanog prihvatnog volumena itd. koje općenito vrijede za Vas.

Postavljanje i skladištenje prihvatnih korita

Radi zaštite podzemnih voda, spremnici u kojima se čuvaju zapaljive tekućine koje ugrožavaju vode moraju biti osigurani odgovarajućim prihvatnim koritima.
Prihvatna se korita smiju postavljati samo na ravne površine zaštićene od kiše. Prema njemačkim propisima i zakonima prihvatno korito mora moći prihvatiti sadržaj najveće posude, a najmanje 10% uskladištene količine.

Primjer
Skladištenje 2 bačvi volumena 200 l

  • ukupna uskladištena količina = 400 l, od toga 10% = 40 l
  • najveća posuda = 200 l

Potrebni volumen korita = 200 l

Pozor!
U područjima zaštite vode (ako je skladištenje dopušteno) mora se moći zadržati cjelokupna uskladištena količina (100%).

Čelična prihvatna korita za skladištenje zapaljivih tekućina kategorija opasnosti 1 – 3 kao i tekućina koje ugrožavaju vode kategorija opasnosti 1 – 4.

PE prihvatna korita za skladištenje tekućina koje ugrožavaju vode kategorija opasnosti 1 – 4. U Njemačkoj nisu dopuštena za skladištenje zapaljivih medija.

Informacije o propisnom skladištenju opasnih tvari i o uputama za skladištenje opasnih tvari wt$

Postojanost materijala

Otpornost na koroziju korištenih materijala te njihova kompatibilnost s uskladištenim tvarima mora se osigurati i dokazati. Za to je odgovoran korisnik. Uvijek obratite pozornost na preglede postojanosti i listove s podacima o opasnim tvarima za medije koji se skladište.

Savjet
Ako se iz pregleda postojanosti ne mogu izvući podaci, materijal najčešće može odgovarati materijalu spremnika za skladištenje.

Klasifikacija / označavanje tekućina koje ugrožavaju vode

Simboli opasnosti za tekućine koje ugrožavaju vode

DO SADA prema njemačkom Zakonu o gospodarenju vodama WHG (do 30.11.2010.)

Informacije o propisnom skladištenju opasnih tvari i o uputama za skladištenje opasnih tvari wt$

Klasifikacija: vrlo štetno za vode | R oznake: - | Kategorija opasnosti: WGK3
Klasifikacija: štetno za vode | R oznake: R 50, R 50/53, R 51/53 | Kategorija opasnosti: WGK2
Klasifikacija: slabo štetno za vode | R oznake: R 52/53, R 53 | Kategorija opasnosti: WGK1

NOVO prema GHS / REACH (primjena od 01.12.2010.)

Informacije o propisnom skladištenju opasnih tvari i o uputama za skladištenje opasnih tvari 677

Klasifikacija: vrlo otrovno za vodeni okoliš | H oznake: H 400 | Kategorija opasnosti: GHS kategorija 1

Klasifikacija: vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima | H oznake: H 410 | Kategorija opasnosti: GHS kategorija 1

Klasifikacija: vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima | H oznake: H 411 | Kategorija opasnosti: GHS kategorija 2

Klasifikacija: vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima | H oznake: H 412 | Kategorija opasnosti: GHS kategorija 3

Klasifikacija: vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima | H oznake: H 413 | Kategorija opasnosti: GHS kategorija 4

Klasifikacija / označavanje zapaljivih tekućina

Simboli opasnosti za zapaljive tekućine

DO SADA prema Uredbi o opasnim tvarima – GefstoffV (do 30.11.2010.)

Informacije o propisnom skladištenju opasnih tvari i o uputama za skladištenje opasnih tvari wt$

Klasifikacija: vrlo zapaljivo | Kriteriji: plamište < 0 °C vrelište < 35 °C | R oznake: R 12

Klasifikacija: lako zapaljivo | Kriteriji: plamište < 21 °C | R oznake: R 11, R 15, R 17

Klasifikacija: zapaljivo | Kriteriji: plamište > 21 °C < 35 °C | R oznake: R 10

NOVO prema GHS / REACH (primjena od 01.12.2010.)

Informacije o propisnom skladištenju opasnih tvari i o uputama za skladištenje opasnih tvari 675

Klasifikacija: vrlo lako zapaljivo | Kriteriji: plamište < 23 °C vrelište < 35 °C | H oznake: H 224 | Kategorija opasnosti: GHS kategorija 1

Klasifikacija: lako zapaljivo | Kriteriji: plamište < 23 °C vrelište > 35 °C | H oznake: H 225 | Kategorija opasnosti: GHS kategorija 2

Klasifikacija: zapaljivo | Kriteriji: plamište > 23 °C < 60 °C | H oznake: H 226 | Kategorija opasnosti: GHS kategorija 3

Drugi simboli opasnih tvari prema GHS

Informacije o propisnom skladištenju opasnih tvari i o uputama za skladištenje opasnih tvari 673

Nagrizajuće C

Informacije o propisnom skladištenju opasnih tvari i o uputama za skladištenje opasnih tvari 679

Otrovno T

Vrlo otrovno T+

Sve informacije vrijede isključivo za Njemačku i ne smatraju se potpunima ni obvezujućima. Načelno obratite pozornost na propise koji vrijede za Vašu zemlju. Detaljnije informacije možete dobiti kod nadležnog tijela.

Upute za skladištenje opasnih tvari

Kako bismo Vam olakšali odabir pravog proizvoda za skladištenje opasnih tvari, kod određenih smo proizvoda integrirali upute za skladištenje opasnih tvari:

U pogledu dopuštene prikladnosti i postojanosti, simboli za opasne tvari primarno su prikazani uz medije koje treba skladištiti (te simbole možete pronaći i na posudama s opasnim tvarima).

U pogledu dozvola prikazan je logotip odgovarajućeg ispitnog certifikata.

Dozvole

Informacije o propisnom skladištenju opasnih tvari i o uputama za skladištenje opasnih tvari 646
Informacije o propisnom skladištenju opasnih tvari i o uputama za skladištenje opasnih tvari 711

Ispitni certifikati iz SAD-a

Informacije o propisnom skladištenju opasnih tvari i o uputama za skladištenje opasnih tvari 665

Environmental Protection-Agency

Informacije o propisnom skladištenju opasnih tvari i o uputama za skladištenje opasnih tvari 692

Occupational Safety & Health Agency National Fire Protection Agency

Informacije o propisnom skladištenju opasnih tvari i o uputama za skladištenje opasnih tvari 724

Uniform Fire Code

Informacije o propisnom skladištenju opasnih tvari i o uputama za skladištenje opasnih tvari 669

Factory Mutual (neovisna agencija za ispitivanje)

Objašnjenje korištenih pojmova i kratica

ADR / RID
Propisi o međunarodnom cestovnom i željezničkom transportu opasnih tvari


BetrSichV
Uredba o sigurnosti na radu


DIBt
Deutsches Institut für Bautechnik


GGVSEB
Propisi o cestovnom, željezničkom i riječnom transportu opasnih tvari


GHS
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Jedinstveni globalni sustav klasifikacije i označavanja kemikalija (tvari i smjesa).

IBC / KTC
Intermediate Bulk-Container / kockasta cisterna
Međunarodno odobrena velika ambalaža za opasne tekućine.


StawaR
Smjernica o čeličnim koritima do 1000 l


TRbF
Tehnička pravila za zapaljive tekućine


TRG
Tehnička pravila za komprimirane plinove


ADR / RID
Propisi o međunarodnom cestovnom i željezničkom transportu opasnih tvari


ÜHP
Proizvođačeva izjava o sukladnosti nakon ispitivanja proizvoda u priznatoj ustanovi

Naši najbolji proizvodi iz ovog savjetnika
Relevantno
Količina proizvoda: 577