ANKE Ormari za alat, ladičari

Vrsta proizvoda
Visina [mm]
330
330
1280
1280
-
Širina [mm]
570
570
1060
1060
-
Relevantno
Količina proizvoda: 15