Povratak
Savjetnik za proizvode Okoliš

Mali leksikon tehnike za čiste prostore

Najvažnije kratice s područja tehnike za čiste prostore – objašnjenje ćete pronaći u malom rječniku tehnike za čiste prostore!

DEHS

Dietil-heksil-sebakat: monodisperzni aerosol koji se koristi za ispitivanje zračnih filtara.

DOP

Dioktilftalat: ranije korišteni ispitni aerosol koji ima štetno djelovanje.

FDA

Food and Drug Administration: američka agencija za izdavanje dozvola i nadzor.

GMP

Good Manufacturing Practices (dobra proizvođačka praksa). Zakonska direktiva EU-a za proizvodnju lijekova.

HEPA

High Efficiency Particulate Air Filter (visokoučinkoviti filtri za lebdeće čestice).

ISO 14644

Norma za čiste prostore i odgovarajući kontrolirani okoliš. Prvi i drugi dio norme ukidaju US-Fed. Standard 209 koji je vrijedio do studenog 2001.

KBE

Jedinice koje stvaraju kolonije: klice koje se mogu razmnožavati, npr. bakterije, gljivice, kvasci.

Kontaminacija

Onečišćenje nepoželjnim, u pravilu štetnim tvarima. Postupak čišćenja s ciljem uklanjanja onečišćenja naziva se dekontaminacijom.

Mikroorganizmi

Mikroorganizmi su važan podrazred čestica. Jednostanični organizmi mikroskopske veličine koji se u odgovarajućim uvjetima mogu razmnožavati staničnom diobom.

MPPS

Most Penetrating Particle Size: veličina čestica s najvećim stupnjem prolaska na filtru.

Čestica

Kruti ili tekući dijelovi s definiranim fizičkim granicama.

PIC

Pharmaceutical Inspection Convention (globalna inicijativa za suradnju i razmjenu informacija među državnim institucijama zaduženima za zdravlje u pogledu proizvodnje lijekova).

Čisti prostor

Prostor u kojem se kontrolira i upravlja koncentracijom zrakom nošenih čestica. U njemu se radi tako da se dovod, oslobađanje i nakupljanje čestica svede na najmanju moguću mjeru. Veličine koje treba regulirati uz broj čestica također su temperatura, vlažnost i zračni tlak.

SOP

Standard Operation Procedures: standardizacija procesa.

ULPA

Ultra Low Penetration Air Filter, U15-U

US-Federal Standard 209

Poznata i međunarodno priznata norma za klasifikaciju čistoće zraka. Od studenog 2001. godine zamjenjuje ju DIN EN ISO 14644-1.

Naši najbolji proizvodi iz ovog savjetnika
Relevantno
Količina proizvoda: 29
Naše najbolje kategorije iz ovog savjetnika