Povratak
Savjetnik za proizvode Okoliš

Informacije o usisavanju opasnih tvari na radnim mjestima s opasnim tvarima

Sigurno obuhvaćanje i usisavanje para opasnih po zdravlje izravno na radnom mjestu

Radno mjesto s opasnim tvarima može se jednostavno postaviti na postojeće radioničke i druge radne stolove. Kao dodatna oprema dostupna su odgovarajuća postolja.

Čemu radno mjesto s opasnim tvarima?

Prema njemačkoj Uredbi o opasnim tvarima i Uredbi o radnim mjestima, opasne pare, plinovi ili lebdeće tvari koji se ispuštaju moraju se u potpunosti obuhvatiti na mjestu izlaska ili nastanka prije nego što mogu naštetiti zdravlju ili okolišu. Radno mjesto s opasnim tvarima vrlo učinkovito osigurava da nikakve pare, plinovi ili lebdeće tvari prilikom rukovanja opasnim tvarima s kojima se radi (primjerice prilikom prelijevanja, lijepljenja, čišćenja, prepariranja, vaganja itd.) ne opterećuju zrak za disanje. Osim toga, ako ispravno koristite radno mjesto s opasnim tvarima, zbog koncentracija štetnih tvari daleko ispod dopuštenih vrijednosti sprječava se nastanak eksplozivnih mješavina plina i zraka.

Informacije o usisavanju opasnih tvari ha&

Kako funkcionira radno mjesto s opasnima tvarima?

Učinkovito i sigurno zadržavanje štetnih tvari na radnom mjestu s opasnim tvarima može se ostvariti optimalnom kombinacijom dolaznog i odlaznog zraka. Retencija radnog mjesta s opasnim tvarima u velikoj mjeri ovisi o postignutim brzinama struje dolaznog zraka u uređaju. Povećanje količine dolaznog zraka uvijek uvjetuje istovremeno povećanje količine odlaznog zraka. Za optimalno obuhvaćanje i odvođenje štetnih tvari potrebne su velike brzine zraka u području prednjeg otvora. Samo se u takvoj interakciji sprječava eventualno odbijanje štetnih tvari od stražnje stijenke i njihovo odbacivanje unaprijed iz radnog mjesta s opasnim tvarima.

Zračna zavjesa

Radno mjesto s opasnim tvarima zbog optimalnog vođenja otpadnog zraka te upotrebom zračne zavjese u gornjem i donjem dijelu prednjeg otvora može ispuniti gore opisane zahtjeve:

 • Dovod zraka za zračnu zavjesu preko snažnog radijalnog ventilatora
 • Potreban dolazni zrak usisava se iz radne prostorije
 • Prosljeđivanje dolaznog zraka u aluminijske profile međusobno spojene kutnim čvorovima
 • U cijevnom okviru nastaje nadtlak koji opskrbljuje dvije mlaznice za svježi zrak koje su nagnute prema unutra pod kutom od 45°
 • Opasne tvari koje postoje u prostoru za rad, odn. koje tamo nastaju (plinovi, pare ili lebdeće tvari) sigurno se obuhvaćaju i transportiraju unatrag na odbojni zid
 • Optimalno usisavanje, učinkovito obuhvaćanje opasnih tvari preko usisnih proreza i prosljeđivanje u sustav otpadnog zraka
 • Radno mjesto s opasnim tvarima općenito treba spojiti na prikladan sustav za odzračivanje na mjestu ugradnje

Sigurnost prilikom obuhvaćanja štetnih tvari

Radno mjesto sa štetnim tvarima korisniku nudi visokoučinkovit oblik obuhvaćanja štetnih tvari ciljanim ispuhivanjem zračne zavjese u prednjem dijelu i usisavanjem na stražnjoj stijenci.

Sigurna funkcija

 • Stalan prikaz tehničke funkcije za upravljanje zrakom pomoću serijski ugrađene naprave za nadzor zraka
 • Nadzor postojećih količina zraka u oknu odlaznog i dolaznog zraka uz pomoć mjerenja tlaka
 • Integrirane tlačne kutije s mogućnošću namještanja zadane vrijednosti namještene na potrebne zadane (minimalne) količine zraka
 • Signal alarma (zvučni i vizualni) u slučaju odstupanja od otprilike 10% u odnosu na namještene vrijednosti zraka. Vizualni se alarm gasi samo kad se opet postignu namještene zadane vrijednosti.
 • Opcijski kontakt alarma bez potencijala za prosljeđivanje na centralno upravljačko mjesto
 • Integrirani akumulator za osiguranje funkcionalnosti cijele nadzorne jedinice čak i u slučaju nestanka struje

Sažetak

Radna mjesta s opasnim tvarima osiguravaju maksimalnu sigurnost i zaštitu zdravlja korisnika:

a) Optimalno međusobno usklađene zračne zavjese u području prednjeg otvora

b) Optimalno uređeni odvod zraka

c) Serijski sustav za tehnički nadzor zraka

Druge izvedbe osim ponuđenih modela i dodatne opreme dostupni su na upit.

Molimo raspitajte se u vezi s time - rado ćemo Vas savjetovati!

Naše najbolje kategorije iz ovog savjetnika