Trgovina activeGREEN

Naša oznaka activeGREEN

O održivosti se puno priča. Pričamo i mi, samo malo prizemljenije. Naime, smatramo da bi održivost trebala biti puno bliža životu, praktičnija i ostvarivija. Zato se aktivno bavimo tim problemom i predvodnici smo kad je riječ o mnogim stvarima u našoj industriji – primjerice s oznakom activeGREEN koju smo sami razvili.

Njom označavamo sve proizvode, bez obzira na to radi li se o vlastitim markama ili markama naših proizvođača, koji ispunjavaju najmanje jedan od sljedećih kriterija: klimatski su neutralni ili od klimatski neutralnog dobavljača; izrađeni su od recikliranih materijala, iz održivih izvora ili su biorazgradivi. Također mogu imati visoku energetsku učinkovitost.

Ovdje možete pronaći sve proizvode koji su dobili oznaku activeGREEN.

Izaberite kategoriju
  • Uredski namještaj (340)
  • Kutije za skladištenje, spremnici za skladištenje (317)
  • Serije uredskog namještaja (264)
  • Materijal za pakiranje (125)
  • Prezentacije i moderiranja (96)
Marka
Vrsta proizvoda
Relevantno
Količina proizvoda: 1.385