0800 - 68 00       servis@kaiserkraft.hr
  Ispis stranice

Informacije o digestorima

Digestori su najvažnije komponente u brojnim laboratorijima. Moraju biti konstruirani tako da koncentracije štetnih tvari iz digestora ne ulaze u prostoriju, već se učinkovito usišu. Digestori su dostupni u brojnim izvedbama i varijantama ovisno o uporabi, radnom procesu i u skladu s tehničkim konceptom za upravljanje zrakom u laboratorijskoj prostoriji. Sve vrste digestora ispituju se u vlastitoj sekciji za ispitivanje tehnike za zrak te ispunjavaju normu EN 14175. Sastoje se od gornjeg dijela digestora s odbojnim zidovima, držačima stativa, rasvjetom, postoljem stola s keramičkom pločom stola s ispusnom kadom te ormarima za montažu ispod stola s krilnim vratima.
 
Opcionalno se laboratorijski stolni digestori mogu opremiti ostakljenjem gornjeg dijela prednjeg panela, čime se omogućuje bolji pogled kod visokih konstrukcija za eksperimentiranje. Dodatno se mogu odabrati uređaji za vađenje medija i utičnice sa zaštitnim kontaktom. Uz navedene digestore postoji i niz digestora kao što su duboki digestori, digestori za dovodni zrak, digestori s dodatnim dovodom zraka, digestori s filtrom, digestori za termička opterećenja, digestori za radionuklide itd.

Zahtjevi za laboratorijske digestore

Digestori moraju biti konstruirani tako da
  • svojom konstrukcijom i vođenjem zraka u radnom stanju plinovi, pare ili prašine u opasnim koncentracijama ili količinama iz unutrašnjosti digestora ne mogu dospjeti u laboratorijski prostor
  • se u unutrašnjosti digestora ne može stvarati opasna, eksplozivna atmosfera
  • je osoblje laboratorija zatvorenim prednjim kliznikom zaštićeno od prskanja opasnih tvari ili krhotina stakla koje lete uokolo.
Digestori se izrađuju u skladu s normom EN 14175. Ta se norma sastoji od sljedećih dijelova:

1. dio: Rječnik
2. dio: Zahtjevi za sigurnost i učinkovitost
3. dio: Tipsko ispitivanje
4. dio: Lokalno ispitivanje
5. dio: Preporuka za instalaciju i održavanje
6. dio: Promjenjivi volumen zraka digestora

Često postavljana pitanja o normi EN 14175:

Koji su temeljni zahtjevi za sigurnost digestora?

Ti su zahtjevi regulirani u 2. dijelu norme EN 14175. Ondje između ostalog stoji:
  • Radna površina mora imati okolni uzdignuti rub. Opterećenje radne površine mora iznositi min. 2000 N.
  • Odbojne ploče za zrak moraju se moći jednostavno čistiti.
  • Do cjelokupne mehaničke i električne opreme mora biti osiguran siguran pristup.
  • Otvor prednjeg kliznika: 500 mm u smjeru kretanja.
  • Vertikalni prednji kliznici moraju imati graničnik koji sprječava otvaranje prednjeg kliznika preko 500 mm. Vertikalni prednji kliznik mora biti izveden tako da ne može pasti ako uređaj za vješanje zakaže.
  • Indikator funkcije digestora mora nadzirati količinu odlaznog zraka. Mora imati zvučne i vizualne alarme.

Što je tipsko ispitivanje?

Tipsko ispitivanje definirano je u 3. dijelu norme EN 14175 i određuje postupak tipskog ispitivanja za ocjenjivanje sigurnosti i učinkovitosti digestora. Ondje je opisana i ispitna prostorija te vrsta ispitivanja tehnike za upravljanje zrakom. Svi digestori navedeni u katalogu imaju tipsko ispitivanje.

Što je retencija?

Retencija je sposobnost digestora da zrakom nošena onečišćenja zadrži u unutrašnjosti digestora.

Ispitni se plin ispušta preko ispusta za ispitni plin i registrira uređajem za uzorkovanje. Pritom se izračunava retencijski faktor (CF) koji pruža informaciju o sposobnosti zadržavanja, a time i o kvaliteti digestora. Njemačko strukovno udruženje za kemiju odredilo je da retencija iznosi 0,65 ppm. Naši digestori tvrtke KAISER+KRAFT imaju vrijednost od 0,3 – 0,4 ppm.

Na koji se način uzima u obzir utjecaj laboratorijskog osoblja na strujanje zraka?

Kako bi se simuliralo kretanje osoblja, za vrijeme tehničkog ispitivanja digestora se ispred digestora montira pravokutna ploča visine 1,9 m i pokreće se brzinom od 1 m/s poprečno u odnosu na prednju stranu digestora. Time se dobivaju značajno jači naleti štetnih tvari koji se nakon nekog vremena opet ujednačavaju. Norma EN 14175 u 3. dijelu govori o robusnosti retencije.

Kada se provodi ispitivanje na licu mjesta?

Kad digestor nema tipsko ispitivanje, ispitivanjem na licu mjesta dokumentira se jesu li ispoštovani zahtjevi za digestor u pogledu sigurnosti i učinkovitosti u posebnom okruženju u kojem je postavljen.

Mora li se digestor uvijek ispitivati s ugrađenom regulacijom volumena zraka?

Norma EN 14175, 6. dio, opisuje ispitivanje promjenjivih volumena zraka digestora. Ako neki regulator prođe na tom ispitivanju, on se može ugraditi u svaki digestor koji je ispitan u skladu s normom EN. Digestor i regulator tada treba još jednom zajednički ispitati.

Detaljni prikazi naših laboratorijskih digestora:


Unutrašnjost digestora

Detalj digestora

Detalj digestora
Mogle bi Vas zanimati i ove kategorije

ŽELITE PRIKAZ OPTIMIRAN ZA MOBILNE UREĐAJE?

Internetska trgovina KAISER+KRAFT sada je dostupna i u mobilnoj verziji koja se za Vas neprestano razvija.
Isprobajte mobilnu verziju
Usporedba proizvoda