0800 - 68 00 
  Ispis stranice

Što je čisti prostor?

U brojnim proizvodnim područjima danas treba nadzirati i upravljati koncentracijom čestica u zraku. Onečišćenja svih vrsta treba učinkovito sprječavati. Primjeri su npr. izrada poluvodiča, medicinski uređaji ili farmaceutska industrija i industrija lijekova.

Već i običnim pokretima ruku tijekom sjedenja čovjek prenosi do 10 mil. čestica u minuti. Zadatak tehnike za čiste prostore je suprotstavljanje opasnostima koje čovjek ili radno mjesto predstavljaju za radni postupak.

 

Ovim asortimanom nudimo Vam mnogobrojne proizvode za čiste prostore koji će Vam pomoći u poštivanju vlastitih individualnih lokalnih smjernica u pogledu koncentracije čestica, npr. regale, kolica za transport i uređaje, stolove, ormare, opremu za presvlačenje, spremnike za otpatke, radne stolice itd.
 
Koliko je to moguće, za svaki proizvod dajemo preporuku o tome u kojim se razredima čistih prostora može koristiti. Za odabir i svojstva proizvoda odlučujući su »okvirni uvjeti« Vašega čistog prostora (npr. čestice koje nastaju, korišteni mediji itd.) te Vaše vlastite lokalne smjernice. Rado ćemo Vas savjetovati o tome koja je izvedba proizvoda prikladna za Vašu specifičnu primjenu.
Čistim se prostorom stvara definirano područje u kojemu se može raditi pod »čistim« uvjetima. Ti se uvjeti traže u sve više područja: u medicinskom području, istraživačkim laboratorijima, u prehrambenoj, farmaceutskoj, elektroničkoj industriji te industriji poluvodiča.

Onečišćenje proizvodnog okruženja prašinom i česticama umanjilo bi kvalitetu proizvoda ili bi ih u potpunosti postavilo u pitanje. Kako bi se omogućilo takvo »čisto« radno mjesto, nije dovoljno prostor samo opskrbiti čistim zrakom. K tomu treba spriječiti i nakupljanje nastalih onečišćenja u prostoriji. Pritom jedan čisti prostor minimalno nalikuje drugom jer prostorni uvjeti, odvijanje procesa, željeni razred čistog prostora, a naravno i investicijski i operativni troškovi zahtijevaju individualna rješenja.

Zadaci tehnike za čiste prostore

Tehnika za čiste prostore štiti proizvode, procese i ljude koji u njima rade od štetnih utjecaja onečišćenja. Stvarni zadatak tehnike za čiste prostore sastoji se u tome da u radnom prostoru osigura unaprijed zadanu čistoću zraka u pogledu zrakom nošenih stranih tvari u obliku čestica kako bi se spriječili štetni utjecaji tih tvari u zraku na procese i ljude!

Iz toga nadalje proizlaze sljedeći zadaci:
 • Udaljavanje čestica iz okolnog zraka radnog područja
 • Filtriranje zraka i vođenje strujanja
 • Stupnjevanje podtlaka i nadtlaka između prostora i vrsta prostora
 • Održavanje određenih stanja zraka kao što su temperatura i vlažnost zraka
 • Dovođenje vrlo čistih medija u proces
 • Proizvodna tehnika i upravljanje procesima kompatibilni s čistim prostorom
 • Prilagođeno ponašanje osoblja te za to potrebna obuka i motivacija
 • Ovladavanje čistoćom površina proizvoda, radnih površina i sredstava za pakiranje
 • Odvođenje i zbrinjavanje odlaznog procesnog zraka

Zaštita proizvoda:

 • Zaštita aktivnih tvari od kontaminacije drugim aktivnim tvarima proizvedenima u istom pogonu
 • Zaštita međuproizvoda i završnih proizvoda u proizvodnji lijekova od onečišćenja mikroorganizmima i njihovim metaboličkim proizvodima (pirogeni)
 • Zaštita radnih procesa u biotehnologiji od kontaminacije mikroorganizmima koji nisu sastavni dio procesa
 • Osiguravanje sterilnosti parenteralnih pripravaka

Zaštita ljudi:

 • Zaštita djelatnika od procesnih rizika
 • Zaštita od kontakta s visokoaktivnim tvarima
 • Zaštita radnog okruženja od opasnih tvari

 

Uz ovaj spektar zadataka tehnika za čiste prostore ključna je karika u lancu higijenskih mjera u proizvodnji lijekova, prehrambenih proizvoda, poluvodiča itd.

Projektiranje čistih prostora

U donjoj tablici možete vidjeti

 • koji razredi čistoće postoje
 • kojom stopom izmjene zraka se mogu postići
 • koji su Vam filtri potrebni i
 • koji se postotak stropne površine mora sastojati od filtra.
Razred čistog prostora prema ISO 14644-1 8 7 6 5 4 3
Razred čistog prostora prema US-Federal Standard 209E 100.000 10.000 1.000 100 10 1
Razred čistog prostora u skladu s GMP D C uzimanje uzorka A, B
Vođenje zraka TMS TMS prijelaz TAV TAV TAV
Filtarska stropna površina (%) 5 – 10 10 – 20 30 – 70 > 80 > 90 100
Stopa izmjene zraka (1/h) 66,7 133,3 200 – 466 533 600 666,7
Završni filtar H12 H13 H14 H15 U15-16 U17
Naši TOP proizvodi iz ovog savjetnika za Čišćenje i sanitarije
Poklopac od rupičastog lima
za širinu ormara 545 mm
Neto
289,- kn
Poklopac od rupičastog lima
za širinu ormara 1055 mm
Neto
409,- kn
Dodatna polica
za širinu ormara 1055 mm
Neto
199,- kn
Dodatna polica
za širinu ormara 545 mm
Neto
175,- kn
Neto
od 12.900,- kn
asecos - Polica, dodatna
praškasto lakiranje
Neto
od 289,- kn
asecos - Polica, dodatna
nehrđajući čelik
Neto
od 649,- kn
na početak stranice
Usporedba proizvoda