Kako ćete pravilno primijeniti zakone o uklanjanju otpada u svojoj tvrtki

2021/08/08


Plastična igračka s praznim baterijama, neispravni miš za računalo ili stari drveni regali zaostali od posljednjeg preseljenja. Nešto od otpada iz kućanstva brzo će završiti u kanti s ostalim otpadom, iako bi ga zapravo trebalo odvojiti – najčešće to prođe neprimjetno.

Ali službena tijela u tvrtkama malo detaljnije prate pravilno zbrinjavanje otpada. Uklanjanje otpada mora se organizirati prema određenim propisima i k tome se mora sljedivo dokumentirati. U ovom prilogu saznat ćete zašto je upravljanje otpadom toliko ključno. Osim toga, pronaći ćete i korisne savjete o praktičnoj provedbi hijerarhije otpada u svojoj tvrtki.

Zašto postoje zakoni za postupanje otpadom?

Ono što se zbiva s otpadom nakon njegovog uklanjanja sve je užarenije pitanje. Pravilno zbrinjavanje više je od samo izbjegavanja plastike i ambalaže.

Mnogo otpada poput baterija ili štedljivih žarulja sadrži štetne tvari koje nikako ne smiju dospjeti u okoliš. Drugi materijali proizvoda, primjerice neki metali u električnim uređajima, mogu se ponovno upotrebljavati. Ako se ti uređaji pravilno recikliraju, trošit će se manje resursa.

Osnovni okvirni uvjeti za postupanje otpadom definiraju se na razini EU-a. Time se osigurava da sve države članice slijede zajedničku politiku po pitanju otpada – da u pogledu otpada rade prema zajedničkom cilju. Najvažnija od tih direktiva EU-a je Okvirna direktiva o otpadu (2008/98/EZ).

Pažnja: materijal koji želite ponovno upotrebljavati treba skupiti u prikladne sabirne spremnike, provjeriti te po potrebi očistiti.

5 koraka do pravilnog upravljanja otpadom u tvrtki

1. Sprečavanje
 • Smanjenje količine otpada
  Najbolja opcija za Vašu tvrtku i okoliš: tamo gdje otpada nema, nije ga potrebno niti zbrinjavati.
 • Smanjenje štetnih tvari
  U nekim slučajevima otpad nije moguće potpuno izbjeći. Ipak, postoji mogućnost da se prijeđe na proizvode čiji otpad ima manje štetne posljedice. Za plastičnu se ambalažu primjerice razvija sve više alternativa koje se proizvode od ostataka kao što su kukuruzovina, piljevina pa čak i ostaci hrane.
 • Razmjena iskustava
  Vaši zaposlenici koji svakodnevno rade s proizvodima i ambalažom često imaju dobre ideje o tome kako se može izbjeći otpad.
 • Informiranje o cilju
  Važno je da svi zaposlenici budu informirani o cilju smanjenja otpada. Još je bolje ako možete definirati orijentacijsku vrijednost koju želite zajedno postići do određenog vremena. Time se povećava motivacija.
2. Ponovna upotreba
 • Popravak: prvenstveno se električni uređaji mogu često popraviti, umjesto da se zbrinjavaju ili da se kupuju novi.
 • Ponovna upotreba: ambalažu ili druge materijale trebali biste, ako je to moguće, sačuvati i ponovno upotrijebiti.

U ovoj je fazi važno produžiti vijek trajanja uređaja i proizvoda kako bi se smanjila količina otpada u tvrtki. Mnogi drugi sastavni dijelovi proizvoda mogu se upotrijebiti više puta u istu svrhu.

3. Recikliranje

Ako nije moguće primijeniti niti jednu od navedenih strategija, otpad treba zbrinuti u nadležnom odlagalištu otpada. Ovdje obratite pozornost na posebne propise o transportu i uklanjanju opasnog i posebnog otpada.

Zaštita okoliša i resursa nama u tvrtki KAISER+KRAFT osobito je važna. Rado ćemo Vam pomoći u implementaciji mjera gospodarenja otpadom u Vašoj tvrtki. Bacite pogled na naš svijet proizvoda za upravljanje otpadom.

4. Iskorištavanje

Ova faza predviđa spaljivanje materijala kojima se mogu dobivati struja ili toplina. Pritom obratite pozornost na to da su za energetsko iskorištavanje prikladne samo sirovine čijim se izgaranjem ne oslobađaju štetne tvari. I taj se otpad u pravilu skuplja u tvrtki i zatim se predaje u nadležno mjesto za iskorištavanje.

5. Uklanjanje

Ako nije moguće primijeniti niti jednu od navedenih strategija, otpad treba zbrinuti u nadležnom odlagalištu otpada. Ovdje obratite pozornost na posebne propise o transportu i uklanjanju opasnog i posebnog otpada.

Zaštita okoliša i resursa nama u tvrtki KAISER+KRAFT osobito je važna. Rado ćemo Vam pomoći u implementaciji mjera gospodarenja otpadom u Vašoj tvrtki. Bacite pogled na naš svijet proizvoda za upravljanje otpadom.

Uklanjanje otpada u tvrtki mg$

Kontaktirajte nas

Za dodatna pitanja besplatno Vam stojimo na raspolaganju