Povratak
Savjetnik za proizvode Okoliš

Što je čisti prostor?

Ovim asortimanom nudimo Vam mnogobrojne proizvode za čiste prostore koji će Vam pomoći u poštivanju vlastitih individualnih lokalnih smjernica u pogledu koncentracije čestica, npr. regale, kolica za transport i uređaje, stolove, ormare, opremu za presvlačenje, spremnike za otpatke, radne stolice itd.

Pomoć za projektiranje čistih prostora wt$

U brojnim proizvodnim područjima danas treba nadzirati i upravljati koncentracijom čestica u zraku. Onečišćenja svih vrsta treba učinkovito sprječavati. Primjeri su npr. izrada poluvodiča, medicinski uređaji ili farmaceutska industrija i industrija lijekova.

Već i običnim pokretima ruku tijekom sjedenja čovjek prenosi do 10 mil. čestica u minuti. Zadatak tehnike za čiste prostore je suprotstavljanje opasnostima koje čovjek ili radno mjesto predstavljaju za radni postupak.

Koliko je to moguće, za svaki proizvod dajemo preporuku o tome u kojim se razredima čistih prostora može koristiti. Za odabir i svojstva proizvoda odlučujući su »okvirni uvjeti« Vašega čistog prostora (npr. čestice koje nastaju, korišteni mediji itd.) te Vaše vlastite lokalne smjernice. Rado ćemo Vas savjetovati o tome koja je izvedba proizvoda prikladna za Vašu specifičnu primjenu.

Čistim se prostorom stvara definirano područje u kojemu se može raditi pod »čistim« uvjetima. Ti se uvjeti traže u sve više područja: u medicinskom području, istraživačkim laboratorijima, u prehrambenoj, farmaceutskoj, elektroničkoj industriji te industriji poluvodiča.

Onečišćenje proizvodnog okruženja prašinom i česticama umanjilo bi kvalitetu proizvoda ili bi ih u potpunosti postavilo u pitanje. Kako bi se omogućilo takvo »čisto« radno mjesto, nije dovoljno prostor samo opskrbiti čistim zrakom. K tomu treba spriječiti i nakupljanje nastalih onečišćenja u prostoriji. Pritom jedan čisti prostor minimalno nalikuje drugom jer prostorni uvjeti, odvijanje procesa, željeni razred čistog prostora, a naravno i investicijski i operativni troškovi zahtijevaju individualna rješenja.

Pomoć za projektiranje čistih prostora wt$

Zadaci tehnike za čiste prostore

Tehnika za čiste prostore štiti proizvode, procese i ljude koji u njima rade od štetnih utjecaja onečišćenja. Stvarni zadatak tehnike za čiste prostore sastoji se u tome da u radnom prostoru osigura unaprijed zadanu čistoću zraka u pogledu zrakom nošenih stranih tvari u obliku čestica kako bi se spriječili štetni utjecaji tih tvari u zraku na procese i ljude!

Iz toga nadalje proizlaze sljedeći zadaci:

 • Udaljavanje čestica iz okolnog zraka radnog područja
 • Filtriranje zraka i vođenje strujanja
 • Stupnjevanje podtlaka i nadtlaka između prostora i vrsta prostora
 • Održavanje određenih stanja zraka kao što su temperatura i vlažnost zraka
 • Dovođenje vrlo čistih medija u proces
 • Proizvodna tehnika i upravljanje procesima kompatibilni s čistim prostorom
 • Prilagođeno ponašanje osoblja te za to potrebna obuka i motivacija
 • Ovladavanje čistoćom površina proizvoda, radnih površina i sredstava za pakiranje
 • Odvođenje i zbrinjavanje odlaznog procesnog zraka


Zaštita proizvoda:

 • Zaštita aktivnih tvari od kontaminacije drugim aktivnim tvarima proizvedenima u istom pogonu
 • Zaštita međuproizvoda i završnih proizvoda u proizvodnji lijekova od onečišćenja mikroorganizmima i njihovim metaboličkim proizvodima (pirogeni)
 • Zaštita radnih procesa u biotehnologiji od kontaminacije mikroorganizmima koji nisu sastavni dio procesa
 • Osiguravanje sterilnosti parenteralnih pripravaka


Zaštita ljudi:

 • Zaštita djelatnika od procesnih rizika
 • Zaštita od kontakta s visokoaktivnim tvarima
 • Zaštita radnog okruženja od opasnih tvari


Uz ovaj spektar zadataka tehnika za čiste prostore ključna je karika u lancu higijenskih mjera u proizvodnji lijekova, prehrambenih proizvoda, poluvodiča itd.

Naši najbolji proizvodi iz ovog savjetnika
Relevantno
Količina proizvoda: 75
Naše najbolje kategorije iz ovog savjetnika