Povratak
Savjetnik za proizvode Pogon

Praktične i štede vrijeme: svestrane vage za brojenje

Za male dijelove u velikim količinama

Tijekom inventure, pakiranja dijelova u spremnike ili potvrđivanja količina za proizvodnju, kad treba prebrojiti male dijelove, važan je svaki pojedini komad.

Ovdje možete saznati kako točno rade vage za brojenje, kako možete dobiti točan broj komada i kada se upotrebljava koja vaga za brojenje.

Što je to vaga za brojenje?

Kao što im i ime govori, vage za brojenje broje i važu. I to male dijelove u velikim količinama – po mogućnosti s različitim stupnjevima točnosti i različitim rasponima vaganja. Vage za brojenje prije svega su korisne i pomažu Vam da uštedite jako puno vremena i troškova kad dođe vrijeme za inventuru ili komisioniranje, kad dijelove pakirate u spremnike ili kad želite potvrditi količinu za proizvodnju.


Ako se pritom radi o jako velikim količinama, mogu se upotrebljavati i takozvani sustavi za brojenje. Čine ih količinska vaga i referentna vaga koja je kabelom za sučelje povezana s većom količinskom vagom. Referentna vaga prije svega služi za fino vaganje najsitnijih dijelova. Ona izračunava prosječnu težinu komada i zatim te podatke šalje na količinsku vagu koja potom, ako se radi o većim količinama, izračunava točan broj komada.

Inače, ako to želite, kalibraciju svojih vaga možete prepustiti nama. Samo tijekom naručivanja dodajte i nalog za kalibraciju. Vodite računa o tome da to ne možete učiniti naknadno. (Moguće je samo za vage s odobrenjem za kalibraciju)

Praktične i štede vrijeme: svestrane vage za brojenje ler

Pitanja i odgovori o vagama za brojenje.

 • Što podrazumijevamo pod preciznošću?
  Preciznost vage najmanja je težina koja se može očitati. Radi maksimalne sigurnosti preporučujemo Vam da izaberete vagu za brojenje čija je najmanja težina koja se može očitati (težina dijela) manja od težine predmeta koji se broji.

 • Što je najmanja težina dijela pri brojenju komada?
  Pod najmanjom težinom predmeta podrazumijevamo najmanju težinu jednog komada koju vaga prihvaća i prikazuje u svrhu brojenja.

 • Što je rezolucija brojenja?
  Rezolucija brojenja mjera je kvalitete vage za brojenje. Ona opisuje maksimalni broj komada koji se može izbrojiti uz točnost brojenja od 1 % pri minimalnim odstupanjima težina dijelova i dovoljno velikom referentnom broju komada.

  Dovoljno velik pritom znači:
  - 20 dijelova za brojenje uz rezoluciju brojenja ≤ 60.000 točaka
  - 50 dijelova za brojenje od 60.000 – 150.000 točaka
  - 100 dijelova za brojenje ≥ 150.000 točaka

 • Koji je preporučeni referentni broj komada?
  Kad se tijekom brojenja pojave greške, najčešće se javljaju zbog razlika u težini dijelova koji se broje. Iz tog je razloga dobro na početku svakog brojenja izračunati prosječnu težinu, takozvanu referentnu težinu.

 • Kako se izračunava referentna težina?
  Referentna težina izračunava se stavljanjem većeg broja dijelova koji se broje. To je referentna količina. Pritom vrijedi:

  - 5 dijelova za brojenje često je dovoljno
  - 10 dijelova za brojenje često je uobičajeno
  - 20 do 100 dijelova za brojenje uzima se u slučaju velike disperzije težina dijelova koji se broje

Važno: uz pomoć funkcije »automatsko optimiranje referentne vrijednosti« možete postupno povećavati referentni broj komada, a time i još bolje u koracima izračunati prosječnu težinu dijelova koje brojite. Na taj način značajno povećavate točnost kasnijeg brojenja.

Ovako možete upotrebljavati različite vage za brojenje.

Jednostavna vaga za brojenje
Ova vaga nije samo jednostavna za upotrebu nego je i posebno povoljna. Osim toga, možete je upotrebljavati odmah, a da prije toga ne morate proučavati upute za upotrebu. To Vam omogućuju grafičko korisničko sučelje i vrlo jasno vođenje korisnika na tipkovnici.


Profesionalna vaga za brojenje
Ova vaga ima 3 različita prikaza: referentnu težinu (tj. prosječnu težinu dijelova koje brojite), ukupnu težinu svih dijelova koje brojite i ukupan broj svih dijelova koje brojite. Integrirana memorija, primjerice za težinu posude, broj proizvoda, referentnu težinu ili akustična i vizualna pomagala za brojenje te blok alfanumeričkih tipki za lagani unos podataka usto su vrlo korisni i pojednostavnjuju rukovanje.


Sustavi za brojenje
Upravo kod velikih količina za brojenje, posuda ili paletne robe raspon vaganja stolnih vaga za brojenje često nije dovoljan za točno brojenje. U tom slučaju na raspolaganju su Vam naši učinkoviti sustavi za brojenje koji objedinjuju prednosti vrlo precizne referentne vage s onima količinske vage za velika težine.

Naše najbolje kategorije iz ovog savjetnika