Povratak
Savjetnik za proizvode Okoliš

Osnove visokotlačnog čišćenja

Osnove visokotlačnog čišćenja – koje je čišćenje prikladno za koju prljavštinu.

Kako se prima prljavština?

Prljavština se na površinu predmeta može primiti na tri različita načina:

1. Elektrostatsko privlačenje:
Ako neka površina ima drugačiji naboj od prašine, prašina se na nju prima zbog međusobnog privlačenja.

Osnove visokotlačnog čišćenja 076

2. Kemijska pretvorba tvari:
Pretvorbom tvari mijenja se površina te djeluje prljavo.

Osnove visokotlačnog čišćenja 075

3. Neravnina u prostoru:
Prljavština se zakvači na grubu površinu i zatim prianja na nju.

Osnove visokotlačnog čišćenja 074

Kako se znanje o prianjanju prljavštine koristi u čišćenju?

Cilj čišćenja je uništiti veze između prljavštine i površine. Kod visokotlačnog čišćenja u tu se svrhu koriste mehanički, termički i kemijski čimbenici.

Mehanički

Na djelovanje visokotlačnog čistača utječu četiri veličine: količina potiskivanja, tlak pumpe, udaljenost prskanja i kut prskanja.

Pritom je važan tlak udara, dakle snaga udara vodenog mlaza po jedinici površine koju treba očistiti. On ovisi o

  • Udaljenosti prskanja: preporučuje se udaljenost od 10 do 30 cm jer s povećanjem udaljenosti vrlo brzo pada tlak.
  • Kutu prskanja: kut treba birati ovisno o stupnju onečišćenja. Tvrdokorna prljavština zahtijeva kut od 0-25°, srednja od 25-50°, a lagana prljavština kut od 50-80°.
  • Tlaku mlaznice: ovisno o količini vode i presjeku mlaznice, viši tlak mlaznice nudi samo ispodproporcionalno povećanje tlaka udara.
  • Količini vode: povećanjem količine treba postići brzo povećanje tlaka udara. Time se olakšava i odnošenje prljavštine jer i kod veće udaljenosti dolazi do manjeg raspršivanja.

Termički

Dovodom topline ubrzavaju se kemijski procesi pa se, primjerice, masti i ulja mogu brže odvojiti. Zagrijavanjem objekta koji se čisti skraćuje se i vrijeme naknadnog sušenja. Tako se mogu postići bolji rezultati te do 40% kraće vrijeme čišćenja. Međutim, s povećanjem udaljenosti prskanja smanjuje se temperatura.

Kemijski

Ako povećanje tlaka udara ili temperature ne daje zadovoljavajuće rezultate, nužno je korištenje kemijskih sredstava za čišćenje. Ona pozitivno djeluju na povećanje sposobnosti namakanja, emulgiranje ili izravne kemijske reakcije s česticama prljavštine.

Prikladnost sredstva za čišćenje ovisi o njihovoj pH vrijednosti i površini koju treba obraditi. Tako se kisela sredstva s pH vrijednošću od 0-6 koriste za naslage kamenca, kamenca od urina, hrđe ili druge okside, lužnata s pH vrijednošću od 8,5 do 14 za ulja, masti, katran i čađu. Za osjetljive površine s laganim onečišćenjima od ulja i masti, neutralna sredstva za čišćenje pravi su odabir. Međutim, ekstremno kisele i lužnate vrijednosti mogu dovesti do oštećenja visokotlačnog čistača ili objekta ili čak mogu prekršiti njemački Zakon o otpadnim vodama. I u slučaju predugačkog djelovanja kemijska sredstva za čišćenje mogu dovesti do oštećenja. Općenito vrijedi da produljenje djelovanja ima smisla samo do određenog trajanja jer se intenzitet čišćenja sve duljim djelovanjem približava graničnoj vrijednosti. Pozitivne učinke na vrijeme čišćenja ima prethodno omekšavanje grubih slojeva prljavštine vodom jer se tako prije stvarnog čišćenja visokotlačnim čistačem može uštedjeti i do 50% vremena.

Napomena o podacima o tlaku u MPa (megapaskalima)
Zbog promjene jedinica prema normi za sigurnosna ispitivanja IEC 60335/2/79, podaci o tlaku ubuduće se više neće navoditi u »barima« već u »MPa«. Pritom za preračunavanje vrijedi: 10 bara = 1MPa.

Naše najbolje kategorije iz ovog savjetnika