Povratak
Savjetnik za proizvode Pogon

8 pitanja o prvoj pomoći u pogonu

Napomena: sljedeće dodatne informacije na temu prve pomoći temelje se na njemačkim zakonima i uredbama. Pridržavajte se propisa i odredbi koji su specifični za Vašu zemlju i obvezujući za Vas. Detaljnije informacije možete dobiti od svog nadležnog tijela.

Usprkos svim naporima uloženima u sprječavanje nezgode ipak je do nje došlo. Jedan se djelatnik ozlijedio tijekom obavljanja svog posla i potrebna mu je prva pomoć. No što se točno podrazumijeva pod pojmom »prva pomoć«? I što od osnovnih uvjeta mora biti ispunjeno u poduzeću da bi se mogla pružiti prva pomoć?


U ovom ćemo članku navesti o čemu morate voditi računa kad je riječ o prvoj pomoći, koji zakonski propisi postoje i koji su Vam proizvodi potrebni za pružanje prve pomoći u Vašem pogonu.

Putokaz za prvu pomoć wt$

Koje su pravne osnove?

Propisom za sprječavanje nezgoda njemačkih strukovnih udruga BGV A1 »Temelji prevencije« definirani se zahtjevi u pogledu materijala za prvu pomoć i opreme za prvu pomoć u pogonu. Pojašnjenja u vezi s ovim propisom za sprječavanje nezgoda možete pronaći u smjernici BGR A1 »Temelji prevencije«.


U skladu s čl. 2. propisa BGV A1 poslodavac se u načelu treba pobrinuti za poduzimanje potrebnih mjera za sprječavanje nezgoda na radu i za učinkovitu prvu pomoć. U skladu s čl. 24. propisa BGV A1 organizacija prve pomoći u pogonu ubraja se u područje odgovornosti poduzetnika. On mora stvoriti preduvjete za pružanje prve pomoći u slučaju nužde.

Što to točno znači za Vas kao poslodavca? Da biste organizirali prvu pomoć u pogonu, potrebno Vam je sljedeće: materijal za prvu pomoć, transportna sredstva za spašavanje, prostorije za prvu pomoć i po potrebi uređaji za spašavanje. Uz to osoblje, primjerice pružatelji prve pomoći ili bolničari u pogonu, moraju biti stručno obučeni za pružanje prve pomoći. U sljedećim ćete odlomcima saznati više o ovoj temi.

O čemu treba voditi računa kad je riječ o materijalu za prvu pomoć?

Putokaz za prvu pomoć ler

U materijal za prvu pomoć ubrajaju se kutije za prvu pomoć, ormarići za prvu pomoć i kovčezi za prvu pomoć. Koja od ove tri varijante dolazi u obzir za Vaše poduzeće, ovisi o uvjetima u Vašem pogonu. Dok se kutija za prvu pomoć može brzo pospremiti u ormar, ormarić za prvu pomoć mora trajno biti postavljen na zidu. Kovčeg za prvu pomoć ujedinjuje obje varijante: zahvaljujući ručki za nošenje možete ga jednostavno prenositi, a možete ga i fiksirati na zid koristeći se pričvrsnim materijalom.

Materijal za prvu pomoć mora uvijek biti nadohvat ruke i spremljen tako da je lako dostupan te zaštićen od štetnih utjecaja, a mora biti na raspolaganju i u dostatnoj količini. Potrebno je u redovitim razmacima provjeravati cjelovitost i valjanost materijala.

U skladu s čl. 24. st. 6. propisa BGV A1 svako pružanje prve pomoći potrebno je dokumentirati u Dnevniku prve pomoći i čuvati na raspolaganju pet godina. Navedena dokumentacija pruža važne temelje za planiranje i organizaciju prve pomoći. Omogućuje analiziranje ključnih točaka nezgode i posljedično nastalih ozljeda te donošenje odgovarajućih mjera sigurnosti. U slučaju nezgode na radu Dnevnik prve pomoći služi kao dokaz za pozivanje na pravo na naknadu štete od osiguranja.

Koliko je materijala za prvu pomoć potrebno?

Što se u kojoj količini treba nalaziti u kutiji za prvu pomoć, ormariću za prvu pomoć ili kovčegu za prvu pomoć reguliraju različite DIN norme. U skladu s normom DIN 13157 mala kutija za prvu pomoć sadržava 65 dijelova, među ostalima razne zavoje, komprese, trokutaste marame, jedne škare, ljepljivi zavoj, jednokratne rukavice i jednu deku za prvu pomoć. Velika kutija za prvu pomoć u skladu s normom DIN 13169 sadržava 127 dijelova. Važno je znati da se ove dvije kutije za prvu pomoć ne razlikuju po vrsti materijala, nego po količini.

Ovisno o veličini pogona i postojećim opasnostima na radu potreban je različiti broj kutija za prvu pomoć:

Upravni i prodajni pogoni

1 do 50 zaposlenika: 1 mala kutija za prvu pomoć

51 do 300 zaposlenika: 1 velika kutija za prvu pomoć

na dodatnih 300 zaposlenika: 1 velika kutija za prvu pomoć

Proizvodni i prerađivački pogoni

1 do 20 zaposlenika: 1 mala kutija za prvu pomoć

21 do 100 zaposlenika: 1 velika kutija za prvu pomoć

na dodatnih 100 zaposlenika: 1 velika kutija za prvu pomoć

Gradilišta

1 do 10 zaposlenika: 1 mala kutija za prvu pomoć

11 do 50 zaposlenika: 1 velika kutija za prvu pomoć

na dodatnih 50 zaposlenika: 1 velika kutija za prvu pomoć

Jedna velika kutija za prvu pomoć u skladu s normom DIN 13169 može se zamijeniti dvjema malim kutijama za prvu pomoć u skladu s normom DIN 13157.

Postoje li pravila o roku valjanosti materijala za prvu pomoć?

Sadržaji kutija za prvu pomoć, ormarića za prvu pomoć ili kovčega za prvu pomoć imaju različite rokove valjanosti. Sterilno zapakirani materijali (npr. komprese ili zavoji) imaju datum minimalne trajnosti koji ovisno o proizvođaču može iznositi do 20 godina. U skladu sa zakonom o medicinskim proizvodima materijal za zavijanje rana ne smije se više upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti. Razlog ovih strogih pravila je činjenica da primjerice zavoji više nisu sterilni ili da su ljepljivi zavoji izgubili svojstva samoljepljivosti. Nesterilno pakirani materijali (npr. trokutaste marame ili deka za prvu pomoć) nemaju datum minimalne trajnosti i moraju se nadopuniti tek nakon upotrebe.

Putokaz za prvu pomoć wt$

Što je s prvom pomoći u posebnim profesijama?

Opasnost od nezgode razlikuje se ovisno o profesiji. U uredu se često zna dogoditi da se netko poreže škarama ili skalpelom, pa mu zatreba flaster. S druge strane u industriji, gdje se često radi s teškim uređajima, ozljede su često teže – prignječenja, veće porezotine ili nagrizanja kože događaju se usprkos visokim sigurnosnim standardima.

Kako bi se odgovorilo na potrebe u vezi s raznim vrstama ozljeda, za profesije kao što su strojogradnja, obrada metala, upravljanje i rad u radionici razvijen je poseban kovčeg za prvu pomoć. On sadržava osnovnu opremu u skladu s normom DIN 13157 plus dodatke ovisne o vrsti posla kao što su otopina za brzo ispiranje očiju, maska za disanje, rashladni raspršivač ili vrećica za odrezane dijelove tijela. Na upit Vam možemo ponuditi kovčeg za prvu pomoć i za druge profesije. Slobodno nam se obratite.

O čemu treba voditi računa pri transportu ozlijeđene osobe?

U skladu s čl. 24. st. 3. propisa BGV A1 ozlijeđenu osobu nakon nezgode u pogonu treba stručno i sigurno odvesti tamo gdje će joj biti pružena daljnja medicinska pomoć. To omogućavaju takozvana transportna sredstva za spašavanje, u koja se ubraja klasično nosilo za bolesnike. Na radnim mjestima u prostranim poslovnim zgradama nosila za bolesnike moraju biti na raspolaganju na više lako dostupnih mjesta.

Situacija je drugačija kad su u pitanju profesije koje uključuju rad u posebnim uvjetima okruženja, npr. u rudarstvu ili visinskom spašavanju. Uobičajeno nosilo za bolesnike u ovim se slučajevima ne može upotrebljavati zbog prostornih uvjeta. Stoga se preporučuju rasklopna nosila, košare za spašavanje ili druga transportna sredstva.

Moraju li sve tvrtke imati na raspolaganju sanitarnu prostoriju?

U skladu s čl. 25. st. 4. propisa BGV A1 potreba za sanitarnom prostorijom u poduzeću ovisi o veličini odnosno razini opasnosti u pogonu. Navedena prostorija za pružanje prve pomoći u prvom je redu namijenjena za povećanje učinkovitosti prve pomoći kroz zaštitu od ometanja koju pruža ozlijeđenoj osobi i njenim pomagačima. Prema Uredbi o radnim mjestima (Arbeitsstättenverordnung; ArbStättV), smjernicama o radnim mjestima (ASR) i zahtjevima Zakona o zaštiti majčinstva (Mutterschutzgesetz) u sanitarnoj prostoriji moraju biti postavljeni odgovarajući ležajevi.

Nadalje, oprema za prvu pomoć mora biti označena kako bi se u slučaju nužde mogla brzo pronaći. Koji zahtjevi postoje u pogledu navedenog označavanja, možete pročitati u našem savjetniku Daljine raspoznavanja.

Postoje li i druge potrepštine koje se upotrebljavaju za pružanje prve pomoći?

U slučaju određenih nesreća, primjerice u slučaju požara ili nagrizanja kože kiselinom, potrebna je dodatna oprema za spašavanje. U nju se ubrajaju npr. tuševi za tijelo, bočice za ispiranje očiju, mreže za spašavanje ili uređaji za rezanje. Aparati za gašenje požara također se ubrajaju u ovu kategoriju.

U našem savjetniku za proizvode Bočice za ispiranje očiju saznat ćete više o ispravnoj upotrebi ove bočice za ispiranje u okviru prve pomoći.

Naše najbolje kategorije iz ovog savjetnika