EUROKRAFTbasic Radionički ormari

Vrsta proizvoda
Visina [mm]
750
750
1950
1950
-
Širina [mm]
350
350
1500
1500
-